EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:180:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 180, 9. heinäkuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 180
40. vuosikerta
9. heinäkuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1310/97, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997, yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1311/97, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 38 artiklassa tarkoitetun esitislauksen käyttöön ottamisesta markkinointivuodeksi 1996/1997 annetun asetuksen (EY) N:o 2177/96 muuttamisesta kolmannen kerran

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1312/97, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997, maidon ja maitotuotteiden kulutuksen edistämisestä yhteisössä ja markkinoiden laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2073/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 3582/93 muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1313/97, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997, sokerialan puhdistusteollisuuden mukautustuen ja täydentävän tuen tarkistamisesta markkinointivuoden 1997/98 osalta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1314/97, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997, AKT-maista sekä Intiasta tapahtuvassa erityisen etuuskohtelun alaisen raa'an ruokosokerin tuonnissa sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta jalostamojen hankintatarpeisiin 1 päivän heinäkuuta 1997 ja 28 päivän helmikuuta 1998 välisellä kaudella

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1315/97, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997, Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta

14

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1316/97, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan maatalouden muuntokurssin vahvistamisesta kesäkuulle 1997

15

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1317/97, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

17

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1318/97, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1997, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

19

 

*

Neuvoston direktiivi 97/40/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1997, rehuissa olevien entsyymien, mikro-organismien ja niistä saatavien valmisteiden käytöstä ja kaupan pitämisestä annetun direktiivin 93/113/EY muuttamisesta

21

 

*

Neuvoston direktiivi 97/43/Euratom, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1997, henkilöiden terveyden suojelemisesta ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta lääketieteellisen säteilyaltistuksen yhteydessä ja direktiivin 84/466/Euratom kumoamisesta

22

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/423/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1997, päätösten 93/24/ETY ja 93/244/ETY muuttamisesta sekä Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista taudista vapaille Itävallan alueille tarkoitettujen sikojen osalta (1)

28

  

97/424/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1997, Espanjaan sijoittautuneiden sokeriyritysten hallussa pitämän vähimmäisvaraston vapauttamisesta ja tasausvaraston osittaisesta vapauttamisesta Etelä-Espanjan sokerihuoltoa varten 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään marraskuuta 1997 (Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen)

31

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top