Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:156:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 156, 13. kesäkuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 156
40. vuosikerta
13. kesäkuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Komission asetus (EY) N:o 1063/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuonnin lisätullien soveltamisen käynnistävistä määristä

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1064/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, tiettyjä kolmansista maista tuotavia hedelmiä ja vihanneksia koskevasta tuontitodistusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1556/96 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1065/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liiteen täydentämisestä (1)

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1066/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Belgiassa annetun asetuksen (EY) N:o 581/97 muuttamisesta kolmannen kerran

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1067/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Alankomaissa annetun asetuksen (EY) N:o 413/97 muuttamisesta kuudennen kerran

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1068/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 liitteen II muuttamisesta

10

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1069/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Egyptistä, Intiasta ja Pakistanista peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa

11

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1070/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

34

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1071/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1629/96 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

42

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1072/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1630/96 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

43

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1073/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, asetuksessa (EY) N:o 1631/96 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin vientitukea koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta

44

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1074/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, asetuksessa (EY) N:o 530/97 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää pitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista

45

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1075/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

46

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1076/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, tiettyjen maitotuotteiden vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja sen määrittämisestä, missä määrin jätetyt vientitukihakemukset voidaan jakaa

48

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1077/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, vilja-alan vientimaksun vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 978/97 kumoamisesta

50

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1078/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

51

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1079/97, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1997, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

53

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/367/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 1997, jossa todetaan, että maantieteellisten alueiden hyödyntämistä öljyn tai kaasun etsimiseksi tai talteen ottamiseksi ei pidetä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun neuvoston direktiivin 93/38/ETY 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuna toimintana ja että tällaista toimintaa harjoittavien yksiköiden ei Yhdistyneessä kuningaskunnassa katsota toimivan direktiivin 2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin erityis- tai yksinoikeuksin (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen) (1)

55

  

97/368/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1997, tiettyjä Kiinasta peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä (1)

57

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan#Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä

59

 

*

Oikaistaan#Komission asetus (EY) N:o 1053/97, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1997, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

59

 

*

Oikaistaan#97/333/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä huhtikuuta 1997, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta varainhoitovuonna 1993 rahoitettuja menoja koskevien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä (Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, saksan- ja tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)

59

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top