EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:084:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 84, 26. maaliskuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 84
40. vuosikerta
26. maaliskuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EHTY, EY, EURATOM) N:o 542/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, Euroopan yhteisön virkamiesten, joilla on asemapaikka kolmannessa maassa, palkkoihin 1 päivästä heinäkuuta 1996 sovellettavien korjauskertoimien vahvistamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 543/97, annettu 17 päivänä maaliskuuta 1997, tuen myöntämisestä rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen annetun asetuksen (ETY) N:o 1107/70 muuttamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 544/97, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1997, tietyistä kolmansista maista tuotavaa valkosipulia koskevasta alkuperätodistuksesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 545/97, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1997, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 2456/93 poikkeamisesta ja kyseisen asetuksen muuttamisesta julkisen intervention osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2368/96 muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 546/97, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1997, poikkeuksellisista markkinoiden tukitoimenpiteistä sianliha-alalla Saksassa annetun asetuksen (EY) N:o 414/97 muuttamisesta

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 547/97, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1997, naudanliha-alan vientitukien muuttamisesta

15

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 548/97, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1997, naudanliha-alaan kuuluvien tuotteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä

19

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 549/97, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, sijoittajien korvausjärjestelmistä

22

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/197/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1997, ihmisten tai eläinten ravinnoksi kelpaamattomien jalostettavaksi tarkoitettujen luun ja luutuotteiden, sarvien ja sarvituotteiden, kavioiden ja sorkkien ja niistä valmistettujen tuotteiden, lukuun ottamatta näistä tuotteista valmistettuja jauhoja, kolmansista maista tulevan tuonnin vaatimuksista tehdyn päätöksen 94/446/EY muuttamisesta (1)

32

  

97/198/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1997, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista käsitellyn eläinvalkuaisen tuonnissa vaihtoehtoisia lämpökäsittelyjärjestelmiä käyttävistä kolmansista maista ja komission päätöksen 94/344/EY muuttamisesta (1)

36

  

97/199/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1997, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista ilmatiiviisiin säiliöihin suljetun lemmikkieläinten ruoan tuonnissa tietyistä vaihtoehtoisia lämpökäsittelyjärjestelmiä käyttävistä kolmansista maista ja päätöksen 94/309/EY muuttamisesta (1)

44

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top