Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:073:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 73, 14. maaliskuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 73
40. vuosikerta
14. maaliskuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 474/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 475/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

3

 

*

Neuvoston direktiivi 97/11/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 85/337/ETY muuttamisesta

5

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/175/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1996, valvontamenetelmistä nautakarjojen virallisesti luomistaudista vapaan aseman ylläpitämiseksi tietyissä jäsenvaltioissa ja tietyillä jäsenvaltioiden alueilla (1)

16

  

97/176/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 1997, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti rakenteellisten puutavaratuotteiden ja liitännäistuotteiden osalta (1)

19

  

97/177/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 1997, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti muuratuissa rakenteissa käytettävien metallisten injektointiankkureiden osalta (1)

24

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2427/96, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä I olevassa A, D ja E kohdassa lueteltujen kalastustuotteiden vetäytymis_+ ja myyntihinnoista kalastusvuodeksi 1997 (Euroopan yhteisöjen virallinen N:o L 331, 20 päivänä joulukuuta 1996)

26

 

*

Oikaistaan#Komission asetus (EY) N:o 2431/96, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, kalastustuotteille kalastusvuodeksi 1997 vahvistettavista viitehinnoista (1)

27

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top