EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:060:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 60, 1. maaliskuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 60
40. vuosikerta
1. maaliskuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 363/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 364/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta

4

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 365/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta

6

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 366/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta

8

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 367/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta

10

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 368/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 369/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

14

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 370/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

16

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 371/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

18

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 372/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

21

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 373/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta

23

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 374/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

25

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 375/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

28

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 376/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

30

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 377/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

32

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 378/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, tiettyjen naudanliha-alaan kuuluvien tuotteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä

34

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 379/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

35

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 380/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta

41

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 381/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

42

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 382/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

45

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 383/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä

47

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 384/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen interventiota koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetulla sadannellaseitsemännelläkymmenennelläseitsemännellä osittaisella tarjouskilpailulla interventioon ostettavan naudanlihan enimmäisostohinnasta ja määristä

49

 

*

Komission asetus (EY) N:o 385/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, yhteisön puhdistamoihin toimitettavan raa'an ruokosokerin tuontia koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 1507/96 muuttamisesta

51

 

*

Komission asetus (EY) N:o 386/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, banaanien laatuvaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2257/94 englanninkielisen ja ruotsinkielisen toisinnon ja banaanialan laatuvaatimusten noudattamisen valvontaan liittyvistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2898/95 espanjankielisen toisinnon oikaisemisesta

53

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 387/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, hedelmä- ja vihannesjalosteiden vientitodistusten antamisesta

54

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 388/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

55

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 389/97, annettu 28 päivänä helmikuuta 1997, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

57

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/100/EY, annettu 17 päivänä helmikuuta 1997, jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta annetun direktiivin N:o 93/7/ETY liitteen muuttamisesta

59

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

97/155/EY, Euratom:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä helmikuuta 1997, talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämiseksi

61

  

97/156/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä helmikuuta 1997, alueiden komitean kahden jäsenen ja kahden varajäsenen nimeämisestä

62

  

Komissio

  

97/157/EY, Euratom:

 
 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä helmikuuta 1997, yhteissijoitusyritysten tulojen kohtelusta markkinahintaisen bruttokansantulon muodostamisen yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/130/EY, Euratom täytäntöön panemiseksi (1)

63

  

97/158/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä helmikuuta 1997, neuvoston direktiivissä 75/268/ETY tarkoitettujen vuoristoalueiden rajojen muuttamisesta Ranskassa (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

64

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top