EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:052:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 52, 22. helmikuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 52
40. vuosikerta
22. helmikuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 322/97, annettu 17 päivänä helmikuuta 1997, yhteisön tilastoista

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 323/97,#annettu 21 päivänä helmikuuta 1997,#tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2406/96 muuttamisesta #

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 324/97, annettu 21 päivänä helmikuuta 1997, asetuksen (EY) N:o 2190/96 muuttamisesta B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisen osalta

10

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 325/97, annettu 21 päivänä helmikuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

11

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 326/97, annettu 21 päivänä helmikuuta 1997, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

13

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

97/135/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 1997, Euroopan yhteisön merkitsemien osakkeiden lisäämisestä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin pääoman kaksinkertaistamisesta tehdyn päätöksen seurauksena

15

  

PÄÄTÖS N:o 59 Enimmäispääoman korottaminen ja sen merkitseminen

16

  

97/136/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 1997, luvan antamisesta jäsenvaltioille edelleen soveltaa tiettyihin erityistarkoituksiin käytettyihin kivennäisöljyihin valmisteveron alennuksia tai vapautuksia valmisteverosta direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti

18

  

Komissio

  

97/137/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä helmikuuta 1997, yksityiskohtaista tutkimusta varten annettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä prosulfuronin ja cyclanilidin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (1)

20

  

97/138/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä helmikuuta 1997, tietokantajärjestelmään liittyvien taulukoiden vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti (1)

22

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top