EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:035:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 35, 5. helmikuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 35
40. vuosikerta
5. helmikuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Komission asetus (EY) N:o 211/97, annettu 4 päivänä helmikuuta 1997, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen II muuttamisesta (1)

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 212/97, annettu 4 päivänä helmikuuta 1997, viininvalmistuksesta peräisin olevan ja Portugalin interventioelimen hallussa olevan alkoholin myynnistä vientiin yksittäisellä tarjouskilpailulla

4

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 213/97, annettu 4 päivänä helmikuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

9

 

*

Komission direktiivi 97/6/EY, annettu 30 päivänä tammikuuta 1997, rehujen lisäaineista annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY muuttamisesta (1)

11

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

97/101/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä tammikuuta 1997, ilman epäpuhtauksia mittaavien jäsenvaltioiden mittausasemaverkostojen ja yksittäisten mittausasemien tietojenvaihtojärjestelmän käyttöönottamisesta

14

  

Komissio

  

97/102/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä tammikuuta 1997, Venäjältä peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityisten tuontiedellytysten vahvistamisesta (1)

23

 
  

Oikaisuja

 
  

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 173/97, annettu 30 päivänä tammikuuta 1997, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja_+ ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 29, 31 päivänä tammikuuta 1997)

31

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top