EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:014:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 14, 17. tammikuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 14
40. vuosikerta
17. tammikuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 58/97, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, yritystoiminnan rakennetilastoista

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 59/97, annettu 16 päivänä tammikuuta 1997, sokeriruo'on jalostukseen sakkaroosisiirapiksi tai maatalousrommiksi Ranskan merentakaisissa departementeissa myönnettävästä tuesta ja asetuksen (ETY) N:o 1713/93 muuttamisesta

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 60/97, annettu 16 päivänä tammiduuta 1997, kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistâ varten annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/82 muuttamisesta

28

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 61/97, annettu 16 päivänä tammikuuta 1997, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

30

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 62/97, annettu 16 päivänä tammikuuta 1997, viinialan vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeytyksestä

38

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 63/97, annettu 16 päivänä tammikuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

39

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 64/97, annettu 16 päivänä tammikuuta 1997, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

41

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/97, annettu 16 päivänä tammikuuta 1997, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

44

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 66/97, annettu 16 päivänä tammikuuta 1997, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

46

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 67/97, annettu 16 päivänä tammikuuta 1997, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

48

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 68/97, annettu 16 päivänä tammikuuta 1997, viinialan vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2805/95 muuttamisesta

51

 

*

Komission asetus (EY) N:o 69/97, annettu 16 päivänä tammikuuta 1997, vientitodistusten antamista koskevan järjestelmän käyttöön ottamisesta viinialalla annetun asetuksen (EY) N:o 1685/95 muuttamisesta

54

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/36/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulujuuta 1996, kommission päätöksen 93/196/ETY ja 93/197/ETY muuttamisesta Islannista tapahtuvan hevos-eläinten tuonnin osalta (1)

57

  

97/37/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1996, poikkeuksien myöntämisestä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3763/91 21 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan b alakohdan (Poseidom) ja komission päätöksen 94/173/EY 1 artiklan 2 kohdan (valintaperusteet) mukaisesti Ranskan merentakaisia departementteja koskevien yhtenäisten ohjelma-asiakirjojen hyväksi (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

59

  

97/38/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 1996, kansanterveyttä koskevista erityisvaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen munavalmisteiden tuonnissa (1)

61

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top