EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:006:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 6, 10. tammikuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 6
40. vuosikerta
10. tammikuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 23/97, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, työvoimakustannusten tasoa ja rakennetta koskevista tilastoista

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 24/97,#annettu 20 päivänä joulukuuta 1996,#yhteisön energiahuoltotilannetta koskevien tietojen toimittamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1729/76 kumoamisesta #

6

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 25/97,#annettu 20 päivänä joulukuuta 1996,#yhteisön kalastus- ja vesiviljelyalaa sekä niiden tuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskevien rakenteellisten tukitoimenpiteiden perusteista ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 3699/93 muuttamisesta neljännen kerran #

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 26/97, annettu 9 päivänä tammikuuta 1997, asetuksen (EY) N:o 2190/96 muuttamisesta A1- ja B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisen osalta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 27/97, annettu 9 päivänä tammikuuta 1997, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 28/97, annettu 9 päivänä tammikuuta 1997, Ranskan merentakaisten departementtien hankintaa koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä jalostusteollisuuteen tarkoitettujen tiettyjen kasviöljyjen osalta ja arvioidusta hankintataseesta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 29/97, annettu 9 päivänä tammikuuta 1997, tietyistä eläinlääkinnällisistä määräyksistä johtuvista poikkeustoimenpiteistä naudanliha-alalla

17

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 30/97, annettu 9 päivänä tammikuuta 1997, Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta

18

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 31/97, annettu 9 päivänä tammikuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

19

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 32/97, annettu 9 päivänä tammikuuta 1997, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

21

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 33/97, annettu 9 päivänä tammikuuta 1997, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

23

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

97/15/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 1996, kolmannesta monivuotisesta ohjelmasta pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) hyväksi Euroopan unionissa (1997-2000)

25

  

97/16/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1996, työllisyys- ja työmarkkinakomitean perustamisesta

32

  

Komissio

  

97/17/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä heinäkuuta 1996, Santana Motor SA:lle myönnetystä tuesta (Ainoastaan espanjankielinen teksti on todistusvoimainen) (1)

34

  

97/18/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1996, BSE:tä koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä Ranskassa (1)

43

  

97/19/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1996, maataloustilastojen parantamiseksi toteutettavan toimintasuunnitelman 1996/1997 hyväksymisestä (1)

45

  

97/20/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1996, vastaavuusvaatimukset elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden tuotannon ja markkinoille saattamisen edellytysten osalta täyttävien kolmansien maiden luettelon laatimisesta (1)

46

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top