Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:338:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 338, 28. joulukuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 338
39. vuosikerta
28. joulukuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (Euratom, EHTY, EY) N:o 2485/96, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1996

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2486/96, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjen EHTY-terästuotteiden viennistä Bulgariasta yhteisöön 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1997 (kaksoisvalvontajärjestelmän jatkaminen)

5

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2487/96, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjen EHTY-terästuotteiden viennistä Romaniasta yhteisöön 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1997 (kaksoisvalvontajärjestelmän jatkaminen)

7

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2488/96, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, tiettyihin kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta kokonaan tai osittain (1997)

9

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2489/96, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta satelliittiasemasta käsin toimivasta yhteisön kalastusalusten jatkuvasta paikantamisjärjestelmästä tehtävälle neuvoston päätökselle säädetyn määräajan osalta

12

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2490/96, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, tietyille maataloustuotteille yhteisön tariffikiintiöinä tehdyistä tietyistä myönnytyksistä ja tiettyjen Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maataloutta koskevien myönnytysten riippumattomasta mukauttamisesta siirtymäkauden aikana Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen huomioon ottamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 3066/95 voimassaolonajan jatkamisesta

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2491/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2492/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (EY) N:o 3009/95 ja (EY) N:o 1035/96, muuttamisesta

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2493/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1734/96, muuttamisesta

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2494/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

38

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2495/96, annettu 27 päivänä joulukuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

40

 

*

Komission päätös N:o 2496/96/EHTY, tehty 18 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön säännöistä valtion tuesta terästeollisuudelle (1)

42

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2497/96, annettu 18 päivänä joulukuuta 1996, Euroopan yhteisön ja Israelin valtion assosiointisopimuksessa ja väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanliha-alalla

48

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2498/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta CN-koodeihin 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 ja 0204 kuuluville lampaille, vuohille, lampaanlihalle ja vuohenlihalle vuodeksi 1997 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3013/89 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteiden tuonnin ja viennin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta

53

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2499/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön sekä Bulgarian ja Romanian Eurooppa-sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (EY) N:o 1588/94 muuttamisesta

58

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2500/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tsekin tasavallan ja Slovakian tasavallan Eurooppa-sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (ETY) N:o 584/92 muuttamisesta

61

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2501/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, tietyistä kolmansista maista peräisin olevia enintään 80 kilogrammaa painavia vasikoita koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuodeksi 1997

65

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2502/96, annettu 23 päivänä joulukuuta 1996, asetusten (ETY) N:o 2698/93 ja (EY) N:o 1590/94 muuttamisesta ja sianliha-alalla käytettävissä olevien määrien vahvistamisesta Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen yhteisön tariffikiintiöiden rajoissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 3066/95 mukaisesti

71

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2503/96, annettu 27 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

76

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2504/96, annettu 27 päivänä joulukuuta 1996, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

77

 

*

Komission direktiivi 96/89/EY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1996, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemiseksi kotitalouksien pesukoneiden energiankulutuksen osoittamisen osalta 23 päivänä toukokuuta 1995 annetun komission direktiivin 95/12/EY muuttamisesta (1)

85

 

*

Komission direktiivi 96/94/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1996, toisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät altistumiseen kemiallisille, fysikaalisille ja biologisille tekijöille työssä, annetun neuvoston direktiivin 80/1107/ETY täytäntöönpanemiseksi (1)

86

 

*

Neuvoston direktiivi 96/95/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskevan direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta arvonlisäveron yleisen verokannan tason osalta

89

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

96/742/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä joulukuuta 1996, kolmansista maista tuotavien tuotteiden ja eläinten eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta, komission eläinlääkintäasiantuntijoiden suorittamia tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja päätöksen 95/357/EY kumoamisesta (1)

91

  

96/743/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 1996, erityistoimenpiteiden käyttöönotosta yleisvakuuden käytön väliaikaiseksi kieltämiseksi tiettyjen yhteisön ulkoisessa passituksessa suoritettavien kuljetusten osalta

105

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top