Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:277:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 277, 30. lokakuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 277
39. vuosikerta
30. lokakuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2061/96, annettu 8 päivänä lokakuuta 1996, maustettujen viinien, maustettujen viinipohjaisten juomien ja maustettujen viinistä valmistettujen juomasekoitusten määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1601/91 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/96, annettu 1 päivänä lokakuuta 1996, Marokosta peräisin olevan oliiviöljyn tuonnista annetun asetuksen (ETY) N:o 1521/76 muuttamisesta

3

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2063/96, annettu 14 päivänä lokakuuta 1996, tiettyjen Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista yhteisöön annetun asetuksen (ETY) N:o 1180/77 muuttamisesta

4

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2064/96, annettu 29 päivänä lokakuuta 1996, määrättyyn järjestelmään liittyvien lokakuussa 1996 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontilupahakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti

5

  

Komission asetus (EY) N:o 2065/96, annettu 29 päivänä lokakuuta 1996, lokakuussa 1996 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

7

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2066/96, annettu 29 päivänä lokakuuta 1996, yhteisön sekä Puolan, Unkarin, Tsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Romanian ja Bulgarian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrättyyn järjestelmään liittyvien lokakuussa 1996 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteita koskevien tuontilupahakemusten hyväksyttävyydestä

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2067/96, annettu 29 päivänä lokakuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 1000/96 muuttamisesta tiettyjen siipikarjan kaupan pitämisen vaatimusten osalta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2068/96, annettu 29 päivänä lokakuuta 1996, tiettyjen tariffikiintiöiden soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sianliha-alalla annettujen asetusten (EY) N:o 1432/94 ja 1486/95 muuttamisesta

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2069/96, annettu 29 päivänä lokakuuta 1996, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta

13

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2070/96, annettu 29 päivänä lokakuuta 1996, oliiviöljyn enimmäisvientitukien vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 2544/95 avatun pysyvän tarjouskilpailun osana toteutettua 22. osittaista tarjouskilpailua varten

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2071/96, annettu 29 päivänä lokakuuta 1996, yhteisön sekä Viron, Latvian ja Liettuan välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 2305/95 muuttamisesta

17

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2072/96, annettu 29 päivänä lokakuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

21

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2073/96, annettu 29 päivänä lokakuuta 1996, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

23

 

*

Komission direktiivi 96/68/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 1996, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (1)

25

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

96/620/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä lokakuuta 1996, Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen, käsittelemättömän Marokosta peräisin olevan oliiviöljyn yhteisöön tuonnissa perittävästä maksusta tai tulleista vähennettävän lisämäärän vahvistamista 1 päivästä tammikuuta 1994 koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

35

  

Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus käsittelemättömän, Marokosta peräisin olevan oliiviöljyn yhteisöön tuonnissa perittävästä maksusta tai tulleista vähennettävän lisämäärän vahvistamisesta 1 päivästä tammikuuta 1994 alkaen

36

  

96/621/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 1996, Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välisen, käsittelemättömän Turkista peräisin olevan oliiviöljyn yhteisöön tuonnissa perittävästä tuontimaksusta tai -tullista vähennettävän lisämäärän vahvistamista 1 päivästä tammikuuta 1994 koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihdosta

38

  

Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus käsittelemättömän, Turkista peräisin olevan oliiviöljyn yhteisöön tuonnissa perittävästä tuontimaksusta tai -tullista vähennettävän lisämäärän vahvistamisesta 1 päivästä tammikuuta 1994

39

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top