EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:274:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 274, 26. lokakuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 274
39. vuosikerta
26. lokakuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2044/96, annettu 24 päivänä lokakuuta 1996, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten turskan ja koljan kalastuksen lopettamisesta

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2045/96, annettu 25 päivänä lokakuuta 1996, asetuksissa (ETY) N:o 1627/89 ja (EY) N:o 2002/96 säädettyjen interventiota koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetulla sadannellaseitsemännelläkymmenennellä osittaisella tarjouskilpailulla interventioon ostettavan naudanlihan enimmäisostohinnasta ja määristä

2

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2046/96, annettu 25 päivänä lokakuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta

4

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2047/96, annettu 25 päivänä lokakuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta

6

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2048/96, annettu 25 päivänä lokakuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta

8

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2049/96, annettu 25 päivänä lokakuuta 1996, viininvalmistuksesta peräisin olevien alkoholien myynnistä vientiin yksittäisillä tarjouskilpailuilla

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2050/96, annettu 25 päivänä lokakuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 soveltamisesta viinialan sato-, tuotanto- ja varastoilmoituksiin annetun asetuksen (EY) N:o 1294/96 oikaisemisesta viinirypälesatoilmoitusten ja viini- ja rypälemehuvarastoilmoitusten osalta

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2051/96, annettu 25 päivänä lokakuuta 1996, Kanadassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden viennin tukemista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2052/96, annettu 25 päivänä lokakuuta 1996, kiinteän vähennyskertoimen vahvistamisesta vuodeksi 1997 kullekin C-luokan toimijalle tariffikiintiöjärjestelmän mukaisesti myönnettävän väliaikaisen banaanimäärän määrittämiseksi

23

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2053/96, annettu 25 päivänä lokakuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

24

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

96/616/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 1996, Friuli-Venezia Giulian alueen (Italia) myöntämistä tuista korkotukilainoina viitemäärien (maitokiintiöt) ostoa varten (Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

26

  

96/617/EHTY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 1996, Bolzanon autonomisen provinssin (Italia) Acciaierie di Bolzano -nimiselle yritykselle myöntämästä tuesta (Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen) (1)

30

 
  

Oikaisuja

 
  

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1967/96, annettu 9 päivänä lokakuuta 1996, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien Sveitsistä lähtöisin olevien tavaroiden yhteisöön tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 1996 sovellettavien maksujen maatalousosien ja lisätullien vahvistamisesta (EYVL N:o L 261,.10.1996)

35

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top