Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:249:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 249, 1. lokakuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 249
39. vuosikerta
1. lokakuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1877/96, annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, Algeriasta, Kyproksesta, Egyptistä, Israelista, Jordaniasta, Maltasta, Marokosta, Länsirannalta ja Gazan alueelta, Tunisiasta ja Turkista peräisin olevien tiettyjen tuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä mainittujen kiintiöiden pidentämisestä tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1981/94 muuttamisesta

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1878/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta

3

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1879/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta

4

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1880/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

6

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1881/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

8

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1882/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta

11

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1883/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

13

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1884/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä

16

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1885/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

18

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1886/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

20

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1887/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1888/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, oliiviöljyn arvioidun tuotannon sekä ennakolta maksettavan tuotantoa koskevan yksikkötuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/96

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1889/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, omenoiden interventiokynnyksen tason vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1890/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 3223/94 muuttamisesta

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1891/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, yhteisön sekä Baltian maiden välisissä assosiointisopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (EY) N:o 1713/95 muuttamisesta

33

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1892/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla

34

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1893/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

37

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1894/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta

39

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1895/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, maatalouden muuntokurssien vahvistamisesta

41

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1896/96, annettu 30 päivänä syyskuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

43

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

96/568/EY, Euratom:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 1996, talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä

45

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1382/96, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1996, jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontikiintiön avaamisesta, jakamisesta ja hallinnasta (1 päivänä heinäkuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1997) (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 179, 18 päivänä heinäkuuta 1996)

46
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top