Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:208:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 208, 17. elokuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 208
39. vuosikerta
17. elokuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

......

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

96/493/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1996, vuoden 1994 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta yhteisön puolesta

1

  

VUODEN 1994 KANSAINVÄLINEN TROOPPISTA PUUTA KOSKEVA SOPIMUS

4

  

96/494/Euratom, EHTY, EY:

 
 

*

Assosiointineuvoston päätös N:o 1/96 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välillä, tehty 16 päivänä heinäkuuta 1996, jolla hyväksytään Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisen Eurooppa-sopimuksen 63 artiklan 1 kohdan i) ja ii) alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen kilpailua koskevien määräysten täytäntöönpanemiseksi tarpeelliset soveltamissäännöt ja saman sopimuksen EHTY:n perustamissopimuksen alaan kuuluvista tuotteista tehdyn pöytäkirjan N:o 2 8 artiklan 1 kohdan i) ja ii) alakohdan sekä 2 kohdan soveltamissäännöt

24

  

96/495/Euratom, EHTY, EY:

 
 

*

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan assosiointineuvoston päätös N:o 2/96, tehty 16 päivänä heinäkuuta 1996, yhteisöstä peräisin olevien, Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 3 olevassa liitteessä III lueteltujen tuotteiden Puolaan suuntautuvaan tuontiin sovellettavien tullien määrittämisestä

28

  

96/496/Euratom, EHTY, EY:

 
 

*

Assosiointineuvoston päätös N:o 3/96, assosiointi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välillä, tehty 16 päivänä heinäkuuta 1996, jolla ratkaistaan Euroopan yhteisöjen ja Puolan tasavallan välinen nahkoja ja vuotia koskeva erimielisyys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisen Eurooppa-sopimuksen 105 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti

31

  

96/497/Euratom, EHTY, EY:

 
 

*

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan assosiointineuvoston päätös N:o 4/96, tehty 16 päivänä heinäkuuta 1996, käsitteen 'peräisin olevat tuotteet' ('alkuperätuotteet') määritelmästä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehdyn pöytäkirjan N:o 4 muuttamisesta

33

  

PÖYTÄKIRJA N:o 4 Käsitteen 'peräisin olevat tuotteet' ('alkuperätuotteet') määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä

34
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top