Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:189:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 189, 30. heinäkuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 189
39. vuosikerta
30. heinäkuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1488/96, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, rahoituksellisista ja teknisistä toimenpiteistä (MEDA) taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakenneuudistuksen tukemiseksi Euro-Välimeri-yhteistyökumppanuuden puitteissa

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1489/96, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottamisesta Intiasta ja Korean tasavallasta peräisin olevien polyesteristä valmistettujen synteettikuitujen tuonnissa annetun asetuksen (ETY) N:o 54/93 muuttamisesta

10

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1490/96, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Valko-Venäjältä peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuonnissa ja käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

13

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1491/96, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1996, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1492/96, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2455/92 liitteiden II ja III muuttamisesta

19

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1493/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

49

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1494/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

52

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1495/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

54

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1496/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta

56

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1497/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta

58

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1498/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta

60

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1499/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

62

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1500/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta

64

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1501/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille

67

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1502/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

69

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1503/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3072/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialan tuontitullien osalta

71

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1504/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, vuonna 1996 suoritettavista lisämaksuista naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 805/68 tarkoitettujen palkkioiden osalta sekä kyseisen asetuksen muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1357/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä naudanliha-alalla säädettyjen palkkiojärjestelmien soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3886/92 muuttamisesta jalostuspalkkion osalta

77

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1505/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

79

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1506/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, Kanariansaarten hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotteiden hankintaa koskevan tuen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2 ja 3 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 3010/94 muuttamisesta

80

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1507/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, yhteisön puhdistamoihin toimitettavan raa'an ruokosokerin tuontia koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

82

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1508/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Portugalissa päätöksen 96/381/EY soveltamiseksi

86

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1509/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, vientitodistusten antamisesta hedelmä- ja vihannesalalla ilman tuen ennakkovahvistamista

88

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1510/96, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

89

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1511/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1274/91 muuttamisesta

91

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1512/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, naudanliha-alan poikkeuksellisista markinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun asetuksen (EY) N:o 716/96 muuttamisesta

93

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1513/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 1141/96 mukaisesti jätettyjen naudanliha-alan tuontioikeuksia koskevien hakemusten hyväksyttävyydestä

94

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1514/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, Kanariansaarten hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotteiden arvioidun hankintataseen vahvistamisesta

95

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1515/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, omenoiden perus- ja ostohinnan alentamista markkinointivuoden 1996/97 osalta markkinointivuodeksi 1995/96 vahvistetun interventiokynnyksen ylittymisen vuoksi

97

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1516/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2771/75 liitteen I muuttamisesta

99

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1517/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

101

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1518/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

104

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1519/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

106

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1520/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, oliiviöljyn enimmäisvientitukien vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 2544/95 avatun pysyvän tarjouskilpailun osana toteutettua 17. osittaista tarjouskilpailua varten

108

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1521/96, annettu 29 päivänä heinäkuuta 1996, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta

110

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

96/457/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1996, yksityiskohtaista tutkimusta varten annettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä kinoksifeenin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (1)

112

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top