Help Print this page 

Document L:1996:181:TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 181, 20. heinäkuuta 1996

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Text

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 181
39. vuosikerta
20. heinäkuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1404/96, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1996, ympäristöalan rahoitusvälineen perustamisesta (Life) annetun asetuksen (ETY) N:o 1973/92 muuttamisesta

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1405/96, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1996, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna annetun asetuksen (EY) N:o 1362/96 muuttamisesta

6

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1406/96, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisön määrällisten rajoitusten käyttöönotosta tai lisäämisestä vuodeksi 1996 tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tekstiilituotteiden jälleentuonnissa Euroopan yhteisöön Kiinan kansantasavallassa suoritettujen ulkoisten jalostustoimintojen jälkeen

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1407/96, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1996, tuottajille persikoista maksettavan vähimmäishinnan sekä sokeriliemessä tai omassa mehussaan säilöttyjen persikoiden tuotantotuen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1408/96, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1996, satovuoden 1995 jalostamattomien kuivattujen viikunoiden myynnistä tislaamoteollisuudelle ennalta vahvistettuun hintaan

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1409/96, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1996, banaanien tuontia yhteisöön koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1442/93 muuttamisesta C-luokan toimijoihin sovellettavien hyväksymisvaatimusten ja tiettyjen tariffikiintiöjärjestelmän hallinnointiin liittyvien päivämäärien osalta

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1410/96, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteiden I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX ja XI muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 3053/95 osittaisesta kumoamisesta

15

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1411/96, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1996, nuorten urospuolisten lihotukseen tarkoitettujen nautojen kesäkuussa 1996 esitettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä

16

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1412/96, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1996, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta

17

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1413/96, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1996, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

20

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1414/96, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 1110/96 mukaisesti jätettyjen enintään 80 kilogramman painoisia vasikoita koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä

23

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1415/96, annettu 19 päivänä heinäkuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

24

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

96/436/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 1996, yhteisön kasvilajikeviraston pääjohtajan nimittämisestä

26

  

Komissio

  

96/437/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1996, Korean tasavallasta peräisin olevan PET-videofilmin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä

27

  

96/438/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä kesäkuuta 1996, EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan soveltamismenettelystä (IV/34.983 - FENEX) (Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

28

  

96/439/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1996, yhteisön osallistumisesta tiettyjen suu- ja sorkkataudin torjumiseksi suoritettavien toimenpiteiden rahoitukseen entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa (1)

37

  

96/440/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1996, suu- ja sorkkatautia koskevista suojatoimenpiteistä Kreikassa (1)

38

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top