Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:163:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 163, 2. heinäkuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 163
39. vuosikerta
2. heinäkuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1258/96,#annettu 25 päivänä kesäkuuta 1996,#Euroopan talousyhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä Mauritanian edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 15 päivän marraskuuta 1995 ja 31 päivän heinäkuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi tehdyn pöytäkirjan täydennyksen tekemisestä #

7

  

PÖYTÄKIRJAN TÄYDENNYS Euroopan talousyhteisön ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä Mauritanian edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 15 päivän marraskuuta 1995 ja 31 päivän heinäkuuta 1996 väliseksi ajanjaksoksi tehty pöytäkirjan täydennys

8

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1259/96, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1996, interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1883/78 muuttamisesta

10

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1260/96,#annettu 1 päivänä heinäkuuta 1996,#markkinointivuoden 1995/96 puuvillan tuen määrän vahvistamisesta lopullisesti 1 päivästä kesäkuuta 1995 31 päivään maaliskuuta 1996 #

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1261/96, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1996, Kanariansaarten arvioidun hankintataseen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2-5 artiklassa säädettyyn erityiseen järjestelmään kuuluvien viinialan tuotteiden osalta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1262/96, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1996, pöytäviinin, rypälemehun, tiivistetyn rypälemehun ja puhdistetun tiivistetyn rypälemehun varastointisopimuksista annetun asetuksen (ETY) N:o 1059/83 muuttamisesta

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1263/96, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten nimien ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1264/96, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1996, naudanliha-alalla säädettyjen palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3886/92 muuttamisesta

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1265/96, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1996, kiireellisistä säilyttämistoimenpiteistä Pohjanmeren sillikannan suojelemiseksi

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1266/96, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1996, rypäletäysmehun ja rypälemehun tulohintajärjestelmän soveltamista koskevista siirtymäkauden yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1960/95 ja Kyproksesta lähtöisin olevan rypälemehun ja rypäletäysmehun tuontia koskevista siirtymätoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 2309/95 muuttamisesta

30

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1267/96, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1996, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan maatalouden muuntokurssin vahvistamisesta kesäkuulle 1996

32

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1268/96, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1996, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta

34

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1269/96, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

36

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1270/96, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

38

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1271/96, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1996, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

40

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

96/392/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 1996, tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen alalla kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön erityisohjelmasta (1994-1998) tehdyn päätöksen 94/807/EY muuttamisesta

43

  

Komissio

  

96/393/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 1996, yhteisön maatilaluokituksen perustamisesta tehdyn päätöksen 85/377/ETY muuttamisesta (1)

45

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top