Help Print this page 

Document L:1996:153:TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 153, 27. kesäkuuta 1996

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Text

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 153
39. vuosikerta
27. kesäkuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1150/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1151/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1813/95 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 45. osittaista tarjouskilpailua varten

3

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1152/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla

4

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1153/96,#annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996,#tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta #

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1154/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, Azorien ja Madeiran sianliha-alan tuotteiden hankintataseen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97 ja asetuksen (ETY) N:o 1725/92 muuttamisesta

12

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1155/96,#annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996,#tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin vuonna 1996 sovellettavista yhteisön määrällisistä kiintiöistä tuojille myönnettävistä määristä annetun asetuksen (EY) N:o 2319/95 muuttamisesta #

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1156/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, Kanariansaarten hankintataseen vahvistamisesta sianliha-alan tuotteiden osalta ja yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1487/95 muuttamisesta

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1157/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi muna-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1371/95 muuttamisesta

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1158/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi siipikarjanliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1372/95 muuttamisesta

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1159/96,#annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996,#neuvoston asetuksissa (ETY) N:o 1600/92 ja (ETY) N:o 1601/92 säädetyn Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten arvioidun sokerin hankintataseen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97 #

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1160/96,#annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996,#neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2019/93 säädetyn Aigeianmeren pienten saarten arvioidun sokerin hankintataseen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97 #

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1161/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, Madeiran hedelmä- ja vihannesjalosteiden tuotteiden hankintaa koskevien erityisjärjestelyjen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2999/92 muuttamisesta ja hankintaa koskevan ennakkoarvion määrittämisestä ajanjaksolle 1 päivästä heinäkuuta 1996 30 päivään kesäkuuta 1997

35

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1162/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, oliiviöljyn enimmäisvientitukien vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 2544/95 avatun pysyvän tarjouskilpailun osana toteutettua 15. osittaista tarjouskilpailua varten

37

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1163/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta

39

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1164/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, maatalouden muuntokurssien vahvistamisesta

41

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1165/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

43

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1166/96, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

45

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

96/386/EY:

 
 

*

NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 26 päivänä helmikuuta 1996, yhteisymmärryspöytäkirjojen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan sekä Intian tasavallan välillä sopimusten tekemisestä tekstiilituotteiden markkinoille pääsystä

47

  

YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA Euroopan yhteisön ja Pakistanin islamilaisen tasavallan välillä sopimusten tekemisestä tekstiilituotteiden markkinoille pääsystä

48

  

YHTEISYMMÄRRYSPÖYTÄKIRJA Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välillä sopimusten tekemisestä tekstiilituotteiden markkinoille pääsystä

53
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top