Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:146:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 146, 20. kesäkuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 146
39. vuosikerta
20. kesäkuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1095/96, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1996, luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1096/96, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

3

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1097/96, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1813/95 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 44. osittaista tarjouskilpailua varten

5

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1098/96, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1099/96,#annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996,#Algeriasta, Kyproksesta, Egyptistä, Israelista, Jordaniasta, Maltasta, Marokosta, miehitetyiltä alueilta, Tunisiasta ja Turkista peräisin olevien tiettyjen tuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä mainittujen kiintiöiden pidentämistä tai mukauttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1981/94 muuttamisesta #

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1100/96, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996, Kanariansaarten humalanhankintaa koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2224/92 muuttamisesta

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1101/96, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996, Madeiran humalanhankintaa koskevien toimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2225/92 muuttamisesta

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1102/96, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 1474/95 muuttamisesta ja jätettyjen hakemusten osalta käytettävissä olevien määrien vahvistamisesta 15 päivästä toukokuuta 1996

30

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1103/96, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

32

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1104/96, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

34

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1105/96, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

36

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1106/96, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla

39

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

96/369/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä maaliskuuta 1996, saksalaisille lentoyhtiöille poistoina myönnettävästä verotustuesta (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen) (1)

42

  

96/370/Euratom, EHTY, EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä kesäkuuta 1996, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä helmikuuta 1995 sovellettavista korjauskertoimista

49

  

96/371/Euratom, EHTY, EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä kesäkuuta 1996, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä maaliskuuta 1995 sovellettavista korjauskertoimista

50

  

96/372/Euratom, EHTY, EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä kesäkuuta 1996, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä huhtikuuta 1995 sovellettavista korjauskertoimista

52

  

96/373/Euratom, EHTY, EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä kesäkuuta 1996, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä toukokuuta 1995 sovellettavista korjauskertoimista

54

  

96/374/Euratom, EHTY, EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä kesäkuuta 1996, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä kesäkuuta 1995 sovellettavista korjauskertoimista

56

  

96/375/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1996, yhteisön kokeiden ja testien suorittamisesta tiettyjen lajien lisäys- ja taimiaineistoilla neuvoston direktiivin 92/33/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti

58

  

96/376/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 1996, yhteisön kokeiden ja testien suorittamisesta tiettyjen lajien lisäys- ja taimiaineistoilla neuvoston direktiivin 91/682/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti

59

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top