EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:135:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 135, 6. kesäkuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 135
39. vuosikerta
6. kesäkuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1007/96, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1008/96, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla

3

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1009/96, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1813/95 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 42. osittaista tarjouskilpailua varten

5

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1010/96, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 1072/95 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 1 600 000 tonniin

6

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1011/96, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 606/96 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän rukiin vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 700 000 tonniin

8

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1012/96, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996, vetäytymishinnan enimmäistason vahvistamisesta kasvihuonetomaateille kesäkuuksi 1996

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1013/96, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996, kukkakaalien, persikoiden, nektariinien ja sitruunoiden interventiokynnysten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996/97

11

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1014/96,#annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996,#hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1489/95 muuttamisesta #

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1015/96, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996, markkinointivuoden 1995/96 jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden ja viikunoiden varastointituen vahvistamisesta

16

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1016/96,#annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996,#Kanariansaarten hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotteiden arvioidun hankintataseen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1687/95 muuttamisesta #

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1017/96, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 920/89 saksan- ja espanjankielisten toisintojen oikaisemisesta porkkanoiden merkintöjen osalta

20

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1018/96, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla

21

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1019/96, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

24

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1020/96, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

26

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

96/347/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 1996, Itävallan esittämän jäämien tutkimista koskevan suunnitelman hyväksymisestä (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen) (1)

29

  

96/348/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 1996, Ruotsin esittämän jäämien tutkimista koskevan suunnitelman hyväksymisestä (Ainoastaan ruotsinkielinen teksti on todistusvoimainen) (1)

30

  

96/349/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 1996, Suomen esittämän jäämien tutkimista koskevan suunnitelman hyväksymisestä (Ainoastaan suomenkielinen teksti on todistusvoimainen) (1)

31

  

96/350/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 1996, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY sellaisena, kuin se on muutettuna liitteiden II A ja II B mukauttamisesta (1)

32

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaisu taloudellisesti vaikuttavan ulkoisen jalostusmenettelyn soveltamisesta tiettyihin yhteisöön jälleentuotuihin tekstiili_+ ja vaatetustuotteisiin tietyissä kolmansissa maissa suoritetun valmistuksen tai käsittelyn jälkeen 8 päivänä joulukuuta 1994 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 3036/94 (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 322, 15 joulukuuta 1994)

35

 

*

Oikaistaan#Neuvoston direktiivi 92/12/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta

36

 

*

Oikaisu ammatillisen koulutuksen neuvoa-antavan komitean sääntöihin (63/688/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1963) (EYVL N:o 190, 30.12.1963, s. 3090/63), sellaisena kuin ne ovat muutettuina päätöksellä 95/1/EY, Euratom, EHTY (EYVL N:o L 1, 1.1.1995, s. 215)

36

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top