EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:122:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 122, 22. toukokuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 122
39. vuosikerta
22. toukokuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Komission asetus (EY) N:o 902/96, annettu 20 päivänä toukokuuta 1996, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

1

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 903/96,#annettu 20 päivänä toukokuuta 1996,#vuoden 1996 jälkimmäisellä kalenterivuosipuoliskolla sovellettavista jalostetuista tuotteista tai samassa tilassa olevista tavaroista syntyvän tullivelan hyvityskorkokannoista (sisäisen jalostuksen vapautusjärjestelmä, suspensiojärjestelmä ja väliaikainen maahantuonti) #

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 904/96, annettu 21 päivänä toukokuuta 1996, tietyistä hinnoista ja määristä, joiden arvoa ecuina on maatalouden muuntokurssien korjaustekijän poistamisen vuoksi mukautettu, ennen 1 päivää helmikuuta 1995 annettujen maito- ja maitotuotealan asetusten tarkistamisesta ja muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1802/95 toisesta oikaisemisesta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 905/96, annettu 21 päivänä toukokuuta 1996, yksityiskohtaisista säännöistä puuvillan tukijärjestelmän soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1201/89 muuttamisesta

5

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 906/96, annettu 21 päivänä toukokuuta 1996, Israelista peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta

6

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 907/96, annettu 21 päivänä toukokuuta 1996, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

8

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 908/96, annettu 21 päivänä toukokuuta 1996, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta

10

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 909/96, annettu 21 päivänä toukokuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

12

 

*

Neuvoston direktiivi 96/30/EY, annettu 13 päivänä toukokuuta 1996, niiden unionin kansalaisten kunnallista äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka asuvat jäsenvaltioissa, jonka kansalaisia he eivät ole, annetun neuvoston direktiivin 94/80/EY muuttamisesta

14

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

96/317/EY:

 
 

*

NEUVOSTON PÄÄTÖS, tehty 13 päivänä toukokuuta 1996, Thaimaan kanssa käytyjen GATT_+sopimuksen XXIII artiklan mukaisten neuvottelujen tulosten hyväksymisestä

15

  

SOPIMUS Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehty sopimus riisiä koskevista GATT_+sopimuksen XXIII artiklan mukaisista neuvotteluista

16

  

Komissio

  

96/318/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, Ranskan esittämän hakemuksen epäämisestä suojatoimien käyttämiseksi Espanjasta peräisin olevia farmaseuttisia tuotteita kohtaan (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

20

  

96/319/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, Belgian esittämän hakemuksen epäämisestä suojatoimien käyttämiseksi Espanjasta peräisin olevia farmaseuttisia tuotteita kohtaan (Ainoastaan ranskan- ja hollanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

21

  

96/320/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, Saksan esittämän hakemuksen epäämisestä suojatoimien käyttämiseksi Espanjasta peräisin olevia farmaseuttisia tuotteita kohtaan (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

22

  

96/321/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, Itävallan esittämän hakemuksen epäämisestä suojatoimien käyttämiseksi Espanjasta peräisin olevia farmaseuttisia tuotteita kohtaan (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

23

  

96/322/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, Tanskan esittämän hakemuksen epäämisestä suojatoimien käyttämiseksi Espanjasta peräisin olevia farmaseuttisia tuotteita kohtaan (Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)

24

  

96/323/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, Irlannin esittämän hakemuksen epäämisestä suojatoimien käyttämiseksi Espanjasta peräisin olevia farmaseuttisia tuotteita kohtaan (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

25

  

96/324/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, Yhdistyneen kuningaskunnan esittämän hakemuksen epäämisestä suojatoimien käyttämiseksi Espanjasta peräisin olevia farmaseuttisia tuotteita kohtaan (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

26
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top