Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:108:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 108, 1. toukokuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 108
39. vuosikerta
1. toukokuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 788/96, annettu 22 päivänä huhtikuuta 1996, jäsenvaltioiden vesiviljelytuotantoa koskevien tilastojen toimittamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 789/96,#annettu 22 päivänä huhtikuuta 1996,#tiettyjä kalastustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta (1996) #

8

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 790/96, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, Tsekin tasavallasta yhteisöön suuntautuvasta tiettyjen EHTY- ja EY-terästuotteiden tuonnista

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 791/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

25

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 792/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta

27

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 793/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla

29

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 794/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

32

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 795/96,#annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996,#Guyanan arvioidun hankintataseen ja eläinten ruokintaan käytettävien, CN-koodeihin 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 ja 230 90 53 kuuluvien tuotteiden hankintatuen vahvistamisesta 1 päivästä toukokuuta 31 päivään tammikuuta 1996 #

35

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 796/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

37

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 797/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä

39

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 798/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

41

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 799/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, Marokosta peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta

45

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 800/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille

47

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 801/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

49

 

*

Komission asetus (EY) N:o 802/96,#annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996,#yhdistetyn nimikkeistön koodiin 3102 10 10 kuuluviin Bosnian ja Hertsegovinan, Kroatian ja Slovenian tasavalloista sekä entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin oleviin neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3355/94 säädettyjen tariffikattojen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tullien uudelleen käyttöön ottamisesta #

51

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 803/96,#annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996,#hedelmä- ja vihannesalalla 1 päivästä 31 päivään toukokuuta 1996 toteutettavista kukkakaaleja koskevista varotoimenpiteistä #

53

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 804/96,#annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996,#kukkakaalien perushinnaksi ja ostohinnaksi 1 päivästä 31 päivään toukokuuta 1996 vahvistettujen määrien alentamisesta markkinointivuodeksi 1995/96 vahvistetun interventiokynnyksen ylittymisen johdosta #

54

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 805/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta

55

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 806/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

56

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 807/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

59

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 808/96, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi annettujen asetusten (EY) N:o 495/96, (EY) N:o 505/96, (EY) N:o 513/96, (EY) N:o 525/96, (EY) N:o 537/96, (EY) N:o 543/96, (EY) N:o 574/96, (EY) N:o 583/96, (EY) N:o 598/96 ja (EY) N:o 614/96 oikaisemisesta

61

 
  

Oikaisuja

 
  

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 781/96, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1996, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta (EYVL N:o L 106, 30.4.1996)

62
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top