EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:089:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 89, 10. huhtikuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 89
39. vuosikerta
10. huhtikuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 619/96,#annettu 25 päivänä maaliskuuta 1996,#Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioista tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja tiettyihin maataloustuotteiden jalostamisessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä annetun asetuksen (ETY) N:o 715/90 muuttamisesta #

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 620/96, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996, kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 785/95 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 621/96, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996, raakatupakka-alan tuottajaryhmittymille myönnettävästä erityistuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 84/93 muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 622/96,#annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996,#neuvoston asetuksen (EY) N:o 2534/95 soveltamisesta tiettyjen muiden kuin entisen Jugoslavian alueella (Albania, Bulgaria, Romania) sijaitsevien määräpaikkojen osalta #

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 623/96, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1489/95 muuttamisesta

11

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 624/96, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

16

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 625/96, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

18

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 626/96, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

21

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 627/96, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

23

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 628/96, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1/96 oikaisemisesta

25

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 629/96, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta

26

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 630/96, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1996, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

28

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

96/261/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 1996, tuontikiintiöiden määräämisestä täysin halogenoiduille kloorifluorihiilivedyille 11, 12, 113, 114 ja 115, muille täysin halogenoiduille kloorifluorihiilivedyille, haloneille, hiilitetrakloridille, 1,1,1-trikloorietaanille ja osittain halogenoiduille bromifluorihiilivedyille 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 väliseksi ajaksi sekä tuotanto- ja tuontikiintiöiden määräämisestä metyylibromidille 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 1996 väliseksi ajaksi

30

  

96/262/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 1996, Argentiinasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/437/ETY muuttamisesta (1)

36

  

96/263/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 1996, varainhoitovuodelle 1996 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille tehdyn päätöksen 95/424/EY muuttamisesta

42

  

96/264/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 1996, erityisistä yhteisön rahoitusosuuksista Newcastlen taudin hävittämiseksi Saksasta (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen) (1)

45

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan#Neuvoston asetus (EY) N:o 3059/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista (vuoden 1996 ensimmäinen sarja)

46

 

*

Oikaistaan#96/89/EY: Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä tammikuuta 1996, alueiden komitean kahden jäsenen ja kolmen varajäsenen nimeämisestä

46

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top