Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:079:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 79, 29. maaliskuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 79
39. vuosikerta
29. maaliskuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 538/96, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 517/94 muuttamisesta tiettyjen Jugoslavian liittotasavallasta (Serbia ja Montenegro) peräisin olevien tekstiilituotteiden tuonnin osalta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 539/96,#annettu 25 päivänä maaliskuuta 1996,#länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien tuotteiden yhteisöön tuonnissa sovellettavasta tullimenettelystä ja asetusten (ETY) N:o 1134/91, (ETY) N:o 4088/87 ja (EY) N:o 1981//94 muuttamisesta #

6

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 540/96, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1996, Maltasta ja Turkista peräisin oleviin yhdistetyn nimikkeistön 1-24 ryhmään ja 27 ryhmään kuuluviin tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien suspendoimisesta kokonaan tai osittain (1995) annetun asetuksen (EY) N:o 3010/95 muuttamisesta

8

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 541/96,#annettu 28 päivänä maaliskuuta 1996,#pysyvästä tarjouskilpailusta valkoisen sokerin vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 1813/95 muuttamisesta #

11

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 542/96,#annettu 28 päivänä maaliskuuta 1996,#yhteisön sekä Viron, Latvian ja Liettuan välisissä vapaakauppasopimuksissa määrättyjen naudanlihan tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuoden 1996 osalta #

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 543/96, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 544/96, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1996, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

18

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

96/240/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä helmikuuta 1996, näytteenottosuunnitelmista ja taudinmääritysmenetelmistä tiettyjen kalatautien esiintymisen havaitsemiseksi ja vahvistamiseksi tehdyn komission päätöksen 92/532/ETY muuttamisesta (1)

19

  

96/241/Euratom, EHTY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä maaliskuuta 1996, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Moldovan tasavallan väliaikaisen sopimuksen kaupasta ja kaupan liitännäistoimenpiteistä tekemisestä Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

29

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top