EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:077:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 77, 27. maaliskuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 77
39. vuosikerta
27. maaliskuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 515/96,#annettu 25 päivänä maaliskuuta 1996,#Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan furatsolidonin tuontia koskevien lopullisten polkumyyntitoimenpiteiden käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2674/94 kumoamisesta #

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 516/96, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 96/96 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussaan pitämän 50 000 ohratonnin jalostamiseksi Kreikassa

3

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 517/96, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 94/96 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Tanskan interventioelimen hallussaan pitämän 80 000 ruistonnin jalostamiseksi Espanjassa

4

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 518/96, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 97/96 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Tanskan interventioelimen hallussaan pitämän 89 000 ohratonnin jalostamiseksi Sardiniassa

5

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 519/96, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 98/96 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussaan pitämän 320 000 ruistonnin jalostamiseksi Espanjassa

6

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 520/96, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996, asetuksen (EY) N:o 110/96 muuttamisesta ja pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussaan pitämän 180 000 ohratonnin jalostamiseksi Espanjassa

7

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 521/96, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996, Israelista peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 522/96, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 94/92 muuttamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 2092/91 11 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanoa koskevan määräajan jatkamisesta tietyistä kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta asetuksen (EY) N:o 529/95 muuttamisesta

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 523/96, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996, tietyn kalastuksen pyyntiponnistuksen vuotuisen enimmäistason mukauttamisesta

12

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 524/96,#annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996,#tasaustuen määrän vahvistamisesta vuonna 1995 kaupan pidetyille yhteisön banaaneille ja ennakon yksikkömäärän vahvistamisesta vuodeksi 1996 sekä asetuksen (ETY) N:o 1858/93 poikkeamisesta tuen jäljellä olevan osuuden maksumääräajan osalta #

14

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 525/96, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

16

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 526/96, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1996, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

18

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/9/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 1996, tietokantojen oikeudellisesta suojasta

20

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

96/230/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 1996, jäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

29

  

96/231/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 1996, alueiden komitean kahden varajäsenen nimittämisestä

30

  

Komissio

  

96/232/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä maaliskuuta 1996, yhteisön siemenperunoiden vertailukokeiden järjestelyistä siemenperunoiden pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/403/ETY mukaisesti

31

  

96/233/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä maaliskuuta 1996, Tanskan hyväksytyistä kalanviljelylaitoksista tehtävästä luettelosta (1)

33

  

96/234/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 1996, eläinlääkintäalalla työskenteleville tarkoitettujen koulutusohjelmien järjestämisestä Irlannissa (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

35

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan#Komission asetus (EY) N:o 3009/95, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

42

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top