EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:291:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 291, 6. joulukuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 291
38. vuosikerta
6. joulukuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2800/95, annettu 29 päivänä marraskuuta 1995, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetun asetuksen (ETY) N:o 1765/92 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2801/95, annettu 29 päivänä marraskuuta 1995, verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun asetuksen N:o 79/65/ETY muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2802/95, annettu 4 päivänä joulukuuta 1995, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

5

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2803/95, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, jalostukseen toimitettavien appelsiinien, mandariinien, klementiinien ja satsumoiden vähimmäisostohinnan ja näiden appelsiinien, mandariinien ja klementiinien jalostuksen jälkeisen taloudellisen korvauksen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/96

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2804/95, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen II muuttamisesta (1)

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2805/95, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, viinialan vientitukien vahvistamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 2137/93 kumoamisesta

10

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2806/95, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta

14

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2807/95, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, vientitodistusten antamista koskevan järjestelmän käyttöön ottamisesta viinialalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 1685/95 muuttamisesta

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2808/95, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamista koulujen oppilaille koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1842/83 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 3392/93 muuttamisesta

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2809/95, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, asetuksen (ETY) N:o 3846/87 muuttamisesta sianliha-alan vientitukia koskevan tuotteiden nimikkeistön osalta

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2810/95, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, sikojen ruhojen ja puoliruhojen tariffiluokittelusta ja tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta

24

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2811/95, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, muna-alan vientitukien muuttamisesta

26

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2812/95, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, hedelmiä ja vihanneksia koskevien tuen ennakkovahvistuksen sisältävien vientitodistusten antamisesta

28

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2813/95, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2814/95, annettu 5 päivänä joulukuuta 1995, CN-koodiin 1001 90 99 kuuluvien tuotteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä

31

 

*

Neuvoston direktiivi 95/57/EY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1995, matkailualaa koskevien tilastotietojen keräämisestä

32

 

*

Neuvoston direktiivi 95/59/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1995, muista valmistetun tupakan kulutukseen kohdistuvista veroista kuin liikevaihtoveroista

40

 

*

Neuvoston direktiivi 95/60/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1995, kaasuöljyn ja lentopetrolin merkitsemisestä veron määräämiseksi

46

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

95/506/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 1995, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Alankomaiden kuningaskuntaa koskevia lisätoimenpiteitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi

48

  

95/507/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 1995, yhteisön rahoitusosuuden yksityiskohdista Animo-tietokoneverkon perustamiseksi Italiassa (Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

53

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top