Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:188:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 188, 9. elokuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 188
38. vuosikerta
9. elokuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1951/95, annettu 8 päivänä elokuuta 1995, muna-alan vientitukien vahvistamisesta

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1952/95, annettu 8 päivänä elokuuta 1995, muna-alan vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

3

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1953/95, annettu 8 päivänä elokuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1954/95, annettu 8 päivänä elokuuta 1995, tuontilupien antamisesta jäädytetylle naudan kuvelihalle

6

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

  

95/315/EY, Euratom, EHTY:

 
 

*

Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenen nimittämisestä

7

  

Neuvosto

  

95/316/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1995, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä

8

  

95/317/EY:

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 1995, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä

9

  

95/318/EY:

 
 

*

EY-Turkki-assosiointineuvoston päätös N:o 3/95, tehty 24 päivänä heinäkuuta 1995, Ankaran sopimuksen lisäpöytäkirjan 3 artiklan soveltamisesta yhteisön jäsenvaltioissa tuotettuihin tavaroihin tehdyn päätöksen N:o 1/94 muuttamisesta

10

  

Komissio

  

95/319/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1995, johtavien työsuojelutarkastajien komitean perustamisesta

11

  

95/320/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 1995, kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen raja-arvoja käsittelevän tiedekomitean perustamisesta

14

  

95/321/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 1995, Hampurin (Saksan liittotasavalta) maataloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen edellytysten parantamiseen liittyviä yhteisön rakenteellisia interventioita koskevan ohjelma-asiakirjan hyväksymisestä tavoitteen 5 a mukaisesti vuosien 1994 ja 1999 väliseksi ajaksi (Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

16
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top