EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:156:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 156, 7. heinäkuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 156
38. vuosikerta
7. heinäkuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1643/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2062/94 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1644/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, rullina tai arkkeina olevaan CN-koodeihin 4801 00 10 ja 4801 00 90 kuuluvaan sanomalehtipaperiin sovellettavista autonomisista tulleista Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi

3

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1645/95, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1995, Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Thaimaasta ja Malesiasta peräisin olevien mikroaaltouunien tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1646/95, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1995, Färsaarilta peräisin ja lähtöisin olevien koiran- ja kissanruokien sekä kalanruokien vuosittaisista yhteisön tariffikiintiöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 478/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 641/92 muuttamisesta

23

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1647/95, annettu 5 päivänä heinäkuuta 1995, eläinten ruokintaan käytettävien CN-koodeihin 2309 90 31 ja 2309 90 41 kuuluvien valmisteiden Bulgarian kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevassa väliaikaisessa sopimuksessa määrätyn kiintiön hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1550/94 muuttamisesta

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1648/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3887/92 muuttamisesta

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1649/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, viinialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3388/81 muuttamisesta

29

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1650/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

30

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1651/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

35

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1652/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

38

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1653/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta

41

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1654/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

42

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1655/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

45

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1656/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

47

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1657/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuen määrittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta

49

  

Komission asetus (EY) N:o 1658/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2-4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaista Kanariansaarten maitotuotteiden hankintaa koskevien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2993/94 muuttamisesta

54

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1659/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, maito- ja maitotuotealan vientitukien muuttamisesta

65

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1660/95, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1995, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä

75

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

95/233/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1995, niiden kolmansien maiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävän siipikarjan ja siitosmunien tuonnin (1)

76

  

95/234/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoja käsittelevien viranomaisten välisistä telemaattisista verkoista (Edicom) tehdyn neuvoston päätöksen 94/445/EY mukaisesti yhteisön rahoitukseen oikeutetun 31:n ehdotetun toimenpiteen hyväksymisestä

80

  

95/235/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä kesäkuuta 1995, Albaniasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn komission päätöksen 95/90/EY muuttamisesta (1)

82

  

95/236/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä kesäkuuta 1995, päätöksen 87/119/ETY muuttamisesta niiden Brasilian laitosten luettelon osalta, joista lihatuotteiden tuonti yhteisöön sallitaan (1)

84

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top