EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:148:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 148, 30. kesäkuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 148
38. vuosikerta
30. kesäkuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1527/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, tiettyjä valuuttoja koskevaan muuntokurssien alenemiseen liittyvistä hyvityksistä

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1528/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1766/92 muuttamisesta

3

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1529/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, viljanhintojen kuukausikorotusten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/1996

4

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1530/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, riisin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 1418/76 muuttamisesta

5

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1531/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, paddy- eli raakariisin interventiohinnan vahvistamisesta markkinavuodeksi 1995/1996

7

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1532/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, paddy- eli raakariisin ja esikuoritun riisin hintojen kuukausittaisten korotusten vahvistamisesta markkinavuodeksi 1995/1996

8

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1533/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, tiettyjen sokerialan hintojen sekä juurikkaiden vakiolaadun vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/1996

9

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1534/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, valkoisen sokerin johdettujen interventiohintojen, raakasokerin interventiohinnan, A-juurikkaan ja B-juurikkaan vähimmäishintojen sekä varastointikustannusten tasaamiseksi suoritettavan korvauksen määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/1996

11

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1535/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, oliiviöljyalalla markkinointivuonna 1995/1996 sovellettavista hinnoista, tuista ja niihin tehtävistä pidätyksistä

13

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1536/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, kuitupellavan ja hampun tuen määrän sekä pellavakuidun käyttöä edistävien toimenpiteiden rahoittamiseksi pidätettävän määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/1996

15

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1537/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, silkkiäistoukkien tuen määrän vahvistamisesta kasvatuskaudeksi 1995/1996

16

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1538/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta

17

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1539/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, maidon tavoitehinnan sekä voin ja rasvattoman maitojauheen interventiohintojen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 väliseksi ajaksi

19

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1540/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, lampaanliha-alan perushinnan ja perushinnan kausittaisten tarkistusten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1996

20

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1541/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, teurastetun sian perushinnan ja vakiolaadun vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 väliseksi ajaksi

22

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1542/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavan perus- ja ostohinnan vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/1996

23

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1543/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, tiettyjen sitrushedelmien jalostuksen edistämiseen tarkoitetuista erityistoimenpiteistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 3119/93 poikkeamisesta markkinointivuonna 1995/1996

30

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1544/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, viinikaupan yhteisestä järjestämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 822/87 muuttamisesta

31

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1545/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, viinialan ohjehintojen vahvistamisesta viinivuodeksi 1995/1996

33

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1546/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, viinien ja viiniyttämisen sivutuotteiden tislausta koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2046/89 muuttamisesta

34

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1547/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, yhteisössä tuotetuista kuohuviineistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2332/92 sekä yhteisössä tuotettujen väkevien viinien valmistuksesta ja myymisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 4252/88 muuttamisesta

35

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1548/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, lopullista viininviljelyaloista luopumista koskevan palkkion myöntämisestä viinivuosiksi 1988/1989-1995/1996 annetun asetuksen (ETY) N:o 1442/88 muuttamisesta

36

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1549/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, yhteisön viinitilarekisterin perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2392/86 muuttamisesta

37

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1550/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, tupakanlehtien palkkioiden ja takuukynnysten vahvistamisesta tupakkalajikeryhmittän satovuodeksi 1995

39

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1551/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, siemenalalla myönnettävän tuen määrien vahvistamisesta markkinointivuosiksi 1996/1997 ja 1997/1998

41

 

*

Neuvoston asetus (EC) N:o 1552/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun asetuksen (ETY) N:o 3950/92 muuttamisesta

43

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1553/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, Kreikan liittymisasiakirjaan liitetyllä pöytäkirjalla N:o 4 käyttöön otetun puuvillatukijärjestelmän mukauttamisesta viidennen kerran

45

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1554/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, puuvillan tukijärjestelmän yleisistä säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 2169/81 kumoamisesta

48

 

*

Neuvoston direktiivi 95/29/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995 eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana annetun direktiivin 91/628/ETY muuttamisesta

52
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top