Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:147:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 147, 30. kesäkuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 147
38. vuosikerta
30. kesäkuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1497/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, oliiviöljyn vähimmäistuontimaksujen ja oliiviöljyalan muiden tuotteiden tuontimaksujen vahvistamisesta

1

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1498/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen lopettamisesta

4

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1499/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, Saksan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta

5

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1500/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, Suomen lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1501/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä, vientitukien myöntämisestä ja häiriötilanteessa toteutettavista toimenpiteistä vilja-alalla

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1502/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista markkinointivuonna 1995/96 koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta

13

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1503/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, tiettyjen jäsenvaltioiden vapauttamisesta velvollisuudesta ostaa tiettyjä hedelmiä ja vihanneksia

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1504/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, asetusten (ETY) N:o 2699/93 ja (EY) N:o 1559/94 muuttamisesta tiettyjen Puolan tasavallasta, Unkarin tasavallasta, Tsekin tasavallasta, Slovakian tasavallasta, Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta lähtöisin olevien muna- ja siipikarjanliha-alan tuotteiden yhteisöön tuontia koskevien tiettyjen säännösten väliaikaisen mukautuksen osalta Uruguayn kierroksen yhteydessä käytyjen neuvotteluiden aikana tehdyn maataloussopimuksen täytäntöönpanemiseksi

20

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1505/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtiot) tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevien tiettyjen siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 903/90 muuttamisesta Uruguayn kierroksen neuvottelujen osana tehdyn maataloussopimuksen täytäntöön panemiseksi

21

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1506/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden ja markkinointivuoden 1995 osalta arvioidun tulonmenetyksen sekä uuhta ja naaraspuolista vuohta kohden maksettavan palkkion arvioidun tason määrittämisestä sekä tämän palkkion toisen ennakkomaksun vahvistamisesta

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1507/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, maataloustuotteiden vientitukien järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetusta komission asetuksesta (ETY) N:o 3665/87 ja maataloustuotteiden tuonti- ja vientilupien sekä ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetusta komission asetuksesta (ETY) N:o 3719/88 poikkeamisesta naudanliha-alalla

24

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1508/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, asetuksen (EY) N:o 1151/95 mukaisesti jätettyjen naudanliha-alan tuontioikeuksia koskevien hakemusten hyväksyttävyydestä

26

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1509/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietävien tiettyjen vilja- ja riisialojen tuotteiden tuen ennakkovahvistuksen keskeyttämisestä

27

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1510/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille

28

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1511/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

30

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1512/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

32

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1513/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

43

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1514/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä vientituen myöntämiseksi siipikarjanliha-alan tuotteiden vientiin tiettyihin kolmansiin maihin annetun asetuksen (EY) N:o 437/95 muuttamisesta

45

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1515/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, CN-koodeihin 0714 10 91 ja 0714 90 11 kuuluvien Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioista tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevien tuotteiden tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2245/90 muuttamisesta Uruguayn kierroksen yhteydessä käytyjen neuvotteluiden aikana tehdyn maataloussopimuksen täytäntöönpanemiseksi

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1516/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, neuvoston asetusten (ETY) Nro 1766/92 ja (ETY) N:o 1418/76 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja- ja riisialan tuotantotukien osalta annetun asetuksen (ETY) Nro 1722/93 muuttamisesta

49

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1517/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta

51

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1518/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1418/76 ja (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja- ja riisijalosteisiin sovellettavan tuonti- ja vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta

55

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1519/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, viljoihin sekä vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettavien tuontimaksujen vahvistamisesta

60

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1520/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

62

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1521/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

65

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1522/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta

68

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1523/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, väliaikaisista suojatoimenpiteistä Espanjan kanssa käytävää naudanliha-alan kauppaa koskevien, 29 päivänä kesäkuuta 1995 jätettyjen TKJ-todistushakemusten osalta

69

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1524/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

70

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1525/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

72

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1526/95, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

75

 
  

Oikaisuja

 
  

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1412/95, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1995, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta (EYVL N:o L 140, 23.6.1995)

77
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top