EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:145:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 145, 29. kesäkuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 145
38. vuosikerta
29. kesäkuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1469/95, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1995, eräiden EMOTR:n tukiosastosta rahoitettujen toimien edunsaajien osalta toteutettavista toimenpiteistä

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1470/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

4

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1471/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1021/94 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 55. osittaista tarjouskilpailua varten

6

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1472/95, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1995, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1473/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, neuvoston asetuksella (EY) N:o 517/94 perustettujen tekstiilejä koskevien määrällisten kiintiöiden toisen erän hallintoa ja jakoa koskevista erityissäännöistä

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1474/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyissä sopimuksissa määrättyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna-alan ja ovalbumiinien osalta

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1475/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta moottoriajoneuvojen jälleenmyyntiä ja huoltopalvelua koskevien sopimusten ryhmiin

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1476/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, oliiviöljyalan tuontitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä

35

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1477/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, Uruguayn kierroksen maataloussopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä tietyistä siirtymätoimenpiteistä oliiviöljyalalla

37

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1478/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, asetusten N:o 164/67/ETY, (ETY) N:o 1777/74 ja (ETY) N:o 3011/79 kumoamisesta

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1479/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, Madeiran humalanhankintaa koskevien toimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2225/92 muuttamisesta

40

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1480/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, Kanariansaarten humalahankintaa koskevien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2224/92 muuttamisesta

41

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1481/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, Kanariansaariin liittyvien erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä perunoiden osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 2168/92 muuttamisesta (arvioitu tase)

42

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1482/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, maatalousalojen tuotteiden ja kyseisistä tuotteista jalostuksessa saatujen tiettyjen tavaroiden osalta yhteisessä tullitariffissa väliaikaisesti sovellettavista muuntokursseista

43

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1483/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, erityistoimenpiteiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Madeiran ja Azorien hyväksi perunoiden ja sikurin osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 2165/92 muuttamisesta

45

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1484/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, siipikarjanliha- ja muna-alan sekä ovalbumiinin tuonnissa sovellettavien lisätullien järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen N:o 163/67/ETY kumoamisesta

47

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1485/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, tiettyjä alppi- ja vuoristorotuja olevien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen tuontia koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hoidosta 1 päivän heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 välisenä aikana

52

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1486/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta sianliha-alalla tiettyjen CN-koodeihin ex 0203 19 55 ja ex 0203 29 55 kuuluvien tuotteiden osalta 1 päivän heinäkuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1996 välisellä kaudella

58

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1487/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, Kanariansaarten hankintataseen vahvistamisesta sianliha-alan tuotteiden osalta ja yhteisöstä peräisin olevien tuotteiden tukien vahvistamisesta

63

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1488/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

68

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1489/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta

75

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1490/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

81

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1491/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, tiettyjen siipikarjanliha-alan tuotteiden vientituen ennakkovahvistustodistuksia koskevien 26 ja 27 päivänä kesäkuuta 1995 jätettyjen hakemusten hyväksyttävyydestä

83

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1492/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, maatalouden muuntokurssien vahvistamisesta

84

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1493/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta

86

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1494/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, oliiviöljyn enimmäisvientitukien vahvistamisesta asetuksella (EY) N:o 2517/94 avatun pysyvän tarjouskilpailun osana toteutettua 14. osittaista tarjouskilpailua varten

88

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1495/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, viljoihin sekä vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettavien tuontimaksujen vahvistamisesta

90

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1496/95, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1995, valkoisen sokerin ja raakasokerin tuontimaksujen vahvistamisesta

92
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top