Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:141:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 141, 24. kesäkuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 141
38. vuosikerta
24. kesäkuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1416/95, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, tietyistä yhteisön tariffikiintiöistä vuonna 1995 annettavista myönnytyksistä tietyille jalostetuille maataloustuotteille

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1417/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, maatalouden muuntokurssien vahvistamisesta

3

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1418/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, jalostamattomien kuivattujen viikunoiden tuottajille maksettavan vähimmäishinnan ja kuivattujen viikunoiden tuotantotuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/1996

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1419/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä vientituen myöntämiseksi siipikarjanliha-alan tuotteiden vientiin tiettyihin kolmansiin maihin annetun asetuksen (EY) N:o 437/95 muuttamisesta

8

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1420/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT) tai merentakaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevien durran ja hirssin erityisen tuontijärjestelmän soveltamiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 865/90 muuttamisesta Uruquayn kierroksen monenvälisten neuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1421/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, markkinointivuoden 1994/1995 jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden ja viikunoiden varastointituen vahvistamisesta

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1422/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, melassin tuontia sokerialalla koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 785/68 muuttamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1423/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, muiden sokerialan tuotteiden kuin melassin tuonnissa sovellettavista yksityiskohtaisista säännöistä

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1424/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, Bosnia-Hertsegovinan, Kroatian ja Slovenian tasavalloista sekä entisen Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien tiettyjen naudanliha-alan tuotteiden tuontia koskevien erityisjärjestelyjen väliaikaisesta mukauttamisesta Uruguayn kierroksen neuvotteluissa tehdyn maataloussopimuksen täytäntöönpanoa varten

19

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1425/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, sianliha-alan vientitukien muuttamisesta

22

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1426/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, tiettyjen valuuttojen maatalouden muuntokurssin ennakolta vahvistamisen keskeyttämisestä

24

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1427/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, tiettyjen siipikarjanliha-alan tuotteiden vientituen ennakkovahvistustodistuksia koskevien 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 1995 jätettyjen hakemusten hyväksyttävyydestä

25

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1428/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1429/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, hedelmä- ja vihannesjalostealan muiden kuin lisättyä sokeria koskevien vientitukien soveltamisen yksityiskohtaisista säännöistä

28

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1430/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, hedelmä- ja vihannesjalostealan muiden kuin lisättyä sokeria koskevien vientitukien vahvistamisesta

32

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1431/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussaan pitämän 200 000 ruistonnin jalostamiseksi Espanjassa

35

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1432/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussaan pitämän 50 000 ohratonnin jalostamiseksi Sardiniassa

39

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1433/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan interventioelimen hallussaan pitämän 250 000 ohratonnin jalostamiseksi Espanjassa

43

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1434/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, viljoihin sekä vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettavien tuontimaksujen vahvistamisesta

47

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1435/95, annettu 23 päivänä kesäkuuta 1995, riisiin ja rikkoutuneisiin riisinjyviin sovellettavien tuontimaksujen vahvistamisesta

49

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Euroopan parlamentin

  

95/220/EY, Euratom, EHTY:

 
 

*

Euroopan parlamentin päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 1995, vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle Euroopan yhteisöjen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuoden 1992 osalta: pääluokka I - parlamentti, II - neuvosto, III - komissio, IV - Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, V - tilintarkastustuomioistuin

51

  

Päätöslauselma, joka sisältää sen päätöksen erottamattomana osana olevat huomautukset, jolla myönnetään vastuuvapaus komissiolle varainhoitovuodelle 1992 koskien Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamista

54

  

95/221/EY, Euratom, EHTY:

 
 

*

Euroopan parlamentin päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 1995, vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuoden 1993 osalta; pääluokka I - parlamentti, II - neuvosto, III - komissio, IV - tuomioistuin, V - tilintarkastustuomioistuin

58

  

Päätöslauselma, joka sisältää huomautukset, jotka ovat sen päätöksen erottamaton osa, jolla myönnetään vastuuvapaus komissiolle Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 1993

61

  

95/222/EHTY:

 
 

*

Euroopan parlamentin päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 1995, vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle EHTY:n varainhoidosta vuonna 1993

67

  

Päätöslauselma, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, joka käsittelee Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kirjanpitoa 31. joulukuuta 1993, ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, joka käsittelee EHTY:n kirjanpitoa ja varainhoitoa

73

  

95/223/EY:

 
 

*

Euroopan parlamentin päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 1995, vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammattikoulutuksen kehittämiskeskuksen johtokunnalle varainhoitovuoden 1993 talousarvion toteuttamisesta

75

  

95/224/EY:

 
 

*

Euroopan parlamentin päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 1995, vastuuvapauden myöntämisestä elin- ja työolosuhteiden parantamista ajavan Euroopan säätiön hallintoneuvostolle säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 1993

77

  

95/225/EY:

 
 

*

Euroopan parlamentin päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 1995, vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle viidennen Euroopan kehitysrahaston varainhoidosta varainhoitovuonna 1993

79

  

95/226/EY:

 
 

*

Euroopan parlamentin päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 1995, vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle kuudennen Euroopan kehitysrahaston varainhoidosta varainhoitovuonna 1993

80

  

95/227/EY:

 
 

*

Euroopan parlamentin päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 1995, vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle seitsemännen Euroopan kehitysrahaston varainhoidosta varainhoitovuonna 1993

81

  

Päätöslauselma, joka sisältää huomautukset osana päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle viidennen, kuudennen ja seitsemännen Euroopan kehitysrahaston varainhoidosta varainhoitovuonna 1993

82

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1305/95, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1995, tietyistä jalostettavaksi tarkoitettuihin kurkkuihin sovellettavaa tulohintajärjestelmää koskevista siirtymätoimenpiteistä (EYVL N:o L 126, 9.6.1995)

84
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top