EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:079:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 79, 7. huhtikuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 79
38. vuosikerta
7. huhtikuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 783/95, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1995, oliiviöljyn vähimmäistuontimaksujen ja oliiviöljyalan muiden tuotteiden tuontimaksujen vahvistamisesta

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 784/95, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1995, tiettyihin Brasiliasta, Indonesiasta, Kiinasta, Singaporesta ja Thaimaasta peräisin oleviin teollisuustuotteisiin, joihin sovelletaan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3831/90 mukaisia tullietuusjärjestelyjä, sovellettavien tullien kantamisen uudelleen aloittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2558/94 muuttamisesta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 785/95, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95 kuivarehualan yhteisen markkinajärjestelyn soveltamiseksi

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 786/95, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1995, tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1274/91 muuttamisesta

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 787/95, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1995, tiettyjen siipikarjanliha-alan tuotteiden vientituen ennakkovahvistustodistuksia koskevien 3 ja 4 päivänä huhtikuuta 1995 jätettyjen hakemusten hyväksyttävyydestä

13

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 788/95, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

14

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 789/95, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1995, Kyproksesta peräisin olevien tuoreiden sitruunoiden tuontiin sovellettavasta yhteisen tullitariffin tullista annetun asetuksen (EY) N:o 597/95 kumoamisesta

16

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 790/95, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1995, viljoihin sekä vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettavien tuontimaksujen vahvistamisesta

17

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 791/95, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1995, valkoisen sokerin ja raakasokerin tuontimaksujen vahvistamisesta

19

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 792/95, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1995, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

21

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

95/107/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 1995, metyylibromidin tuotanto- ja tuontikiintiöistä, bromifluorihiilivetyjen tuontikiintiöistä sekä kloorifluorihiilivetyjen kulutuskiintiöistä ajanjaksolle 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 1995

24

  

95/108/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 1995, suojatoimenpiteistä afrikkalaista sikaruttoa vastaan Sardiniassa, Italiassa

29

  

95/109/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1995, nautojen tarttuvaa rhinotracheitis bovinae -tautia koskevista lisätakeista yhteisön alueen tiettyihin osiin tarkoitettujen nautojen osalta (1)

32

 
  

Ilmoitus suomalaisille ja ruotsalaisille tilaajille (katso kansilehden kolmas sivu)

 
 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top