Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:041:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 41, 23. helmikuuta 1995


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 41
38. vuosikerta
23. helmikuuta 1995Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 354/95, annettu 20 päivänä helmikuuta 1995, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 337/75 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 355/95, annettu 20 päivänä helmikuuta 1995, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EY) N:o 3283/94 muuttamisesta

2

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 356/95, annettu 20 päivänä helmikuuta 1995, yhteisessä kauppapolitiikassa sovellettavista yhteisön menettelyistä yhteisön oikeuksien kansainvälisten kauppasääntöjen, erityisesti Maailman kauppajärjestön vahvistamien sääntöjen, mukaisen käytön varmistamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 3286/94 muuttamisesta

3

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 357/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

4

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 358/95, annettu 21 päivänä helmikuuta 1995, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

6

  

Komission asetus (EY) N:o 359/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, Ranskan merentakaisissa departementeissa tuotetun neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2225/86 tarkoitettuun jalostustukeen oikeutetun raakasokerin määristä 1 päivän maaliskuuta 1995 ja 30 päivän kesäkuuta 1995 väliseksi ajaksi

12

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 360/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, viininvalmistuksesta peräisin olevien interventioelinten hallussaan pitämien alkoholien myynnistä vientiin yksittäisillä tarjouskilpailuilla

14

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 361/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, Espanjan interventioelimen hallussaan pitämien viininvalmistuksesta peräisin olevien alkoholien myynnistä vientiä varten avatusta yksittäisestä tarjouskilpailusta

23

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 362/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, maitotuotteiden toimittamisesta elintarvikeapuna annetun asetuksen (EY) N:o 276/95 muuttamisesta

28

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 363/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1021/94 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 38. osittaista tarjouskilpailua varten

29

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 364/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta

30

  

Komission asetus (EY) N:o 365/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti maaliskuussa 1995 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihatuotteita koskevien tuontilisenssihakemusten hyväksyttävyydestä

33

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 366/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, viljoihin sekä vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettavien tuontimaksujen vahvistamisesta

35

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 367/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, viljojen, jauhon ja maltaiden tuontimaksuun lisättävien maksujen vahvistamisesta

37

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 368/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, vilja- ja riisijalosteiden tuontiin sovellettavien maksujen muuttamisesta

39

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 369/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, melassin tuontimaksun vahvistamisesta

41

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 370/95, annettu 22 päivänä helmikuuta 1995, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

42

 

*

Komission direktiivi 95/3/EY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1995, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista muovisista tarvikkeista annetun direktiivin 90/128/ETY muuttamisesta

44

 
  

Korjauksia

 
  

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 348/95, annettu 21 päivänä helmikuuta 1995, yhteisön sekä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tsekin tasavallan ja Slovakian liittotasavallan väliaikaisissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti tiettyjen maito- ja maitotuotealan tuotteiden vuoden 1995 toisella vuosineljänneksellä käytettävissä olevasta määrästä (EYVL N:o L 40 22.2.1995)

54
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top