EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0016(01)

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/811, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevien Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EKP/2015/16)

OJ L 128, 23.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/811/oj

23.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/27


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/811,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015,

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevien Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EKP/2015/16)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 34 artiklan,

ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15 päivänä lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan yhdessä 6 artiklan 7 kohdan kanssa,

ottaa huomioon valvontaelimen ehdotuksen kansallisia toimivaltaisia viranomaisia kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä EKP/2004/3 (2) säädetään Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaan kansallisia toimivaltaisia viranomaisia koskee velvollisuus tukea EKP:tä, tehdä yhteistyötä vilpittömässä mielessä ja tietojenvaihtovelvollisuus; tämän seurauksena kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla voi olla hallussaan EKP:n asiakirjoja. Yhteisen valvontamekanismin tehokas toiminta saattaa häiriintyä, jos EKP:tä ei kuulla siitä, missä laajuudessa toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevia EKP:n asiakirjoja voidaan saada yleisön tutustuttavaksi tai jos tällaisten asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi koskevia pyyntöjä ei vaihtoehtoisesti siirretä EKP:n käsiteltäväksi. Näin ollen tällaisten asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi koskevat pyynnöt olisi siirrettävä EKP:n käsiteltäväksi tai vaihtoehtoisesti EKP:tä olisi kuultava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1.

’asiakirjalla’ ja ’EKP:n asiakirjalla’ mitä tahansa EKP:n laatimaa tai sen hallussa olevaa tallennetta (paperille tulostettua tai sähköisessä muodossa tallennettua tekstiä taikka ääni- tai kuvatallennetta tai audiovisuaalista tallennetta), joka koskee asetuksen (EU) N:o 1024/2013 mukaisia EKP:n politiikkoja, toimintaa tai päätöksiä;

2.

’kansallisella toimivaltaisella viranomaisella’ on sama merkitys kuin asetuksen (EU) N:o 1024/2013 2 artiklan 2 kohdassa. Tämä merkitys ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaisiin järjestelyihin, joilla annetaan tiettyjä valvontatehtäviä kansalliselle keskuspankille, jota ei ole nimetty kansalliseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Näiden järjestelyjen osalta tässä päätöksessä kansallisella toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan myös kansallista keskuspankkia, siltä osin kuin sille on kansallisessa lainsäädännössä annettu valvontatehtäviä.

2 artikla

Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen hallussa olevat asiakirjat

Jos kansallinen toimivaltainen viranomainen saa hallussaan olevaa asiakirjaa koskevan pyynnön, sen on kuultava EKP:tä siitä, missä laajuudessa asiakirja voidaan antaa yleisön tutustuttavaksi, paitsi jos on selvää, että asiakirja ei saa antaa tai että se on annettava yleisön tutustuttavaksi.

Vaihtoehtoisesti kansallinen toimivaltainen viranomainen voi siirtää pyynnön EKP:n käsiteltäväksi.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan tiedoksi vastaanottajille, joille se on osoitettu.

4 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

Tehty Frankfurt am Mainissa 27 päivänä maaliskuuta 2015.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Päätös EKP/2004/3, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EUVL L 80, 18.3.2004, s. 42).


Top