EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_205_R_0059_01

2007/532/EY: Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2007 , São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta 2006 ja 31 päivän toukokuuta 2010 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona
São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta 2006 ja 31 päivän toukokuuta 2010 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus

EUVL L 205, 7.8.2007, p. 59–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/59


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä heinäkuuta 2007,

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta 2006 ja 31 päivän toukokuuta 2010 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

(2007/532/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 300 artiklan 2 kohdan yhdessä sen 37 artiklan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö ja São Tomé ja Príncipen demokraattinen tasavalta ovat neuvotelleet ja parafoineet kalastuskumppanuussopimuksen, jolla yhteisön kalastajille myönnetään kalastusmahdollisuuksia São Tomé ja Príncipen tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.

(2)

Kalastustoiminnan jatkuminen olisi varmistettava São Tomé ja Príncipen rannikon edustan kalastusmahdollisuuksista tehdyn edellisen pöytäkirjan voimassaoloajan päättymispäivästä siihen saakka, kun kalastuskumppanuussopimuksessa tarkoitettujen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskeva uusi pöytäkirja tulee voimaan.

(3)

Yhteisö ja São Tomé ja Príncipen demokraattinen tasavalta ovat tässä tarkoituksessa parafoineet kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen, joka koskee uuden pöytäkirjan väliaikaista soveltamista.

(4)

On yhteisön edun mukaista hyväksyä mainittu kirjeenvaihtona tehtävä sopimus.

(5)

Jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet olisi määriteltävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän kesäkuuta 2006 ja 31 päivän toukokuuta 2010 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehtävä sopimus.

Kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä kesäkuuta 2006 alkaen.

3 artikla

São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jakautuvat jäsenvaltioiden kesken seuraavalla tavalla:

Kalastusluokka

Alustyyppi

Jäsenvaltio

Lisenssien määrä tai kiintiö

Tonnikalankalastus

Nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset

Espanja

13

Ranska

12

Tonnikalankalastus

Pintasiima-alukset

Espanja

13

Portugali

5

Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon minkä tahansa muun jäsenvaltion lisenssihakemukset.

4 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen nojalla, on ilmoitettava komissiolle kaikkien São Tomé ja Príncipen kalastusalueella pyytämiensä kantojen määrät yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 (1) säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

5 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehty sopimus yhteisöä sitovasti.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. AMADO


(1)  EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.


São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan ja Euroopan yhteisön välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta 2006 ja 31 päivän toukokuuta 2010 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehty

SOPIMUS

Arvoisa Herra

Viitaten kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta 2006 ja 31 päivän toukokuuta 2010 väliseksi ajaksi tehtyyn ja torstaina 25 päivänä toukokuuta 2006 parafoituun pöytäkirjaan, minulla on kunnia ilmoittaa, että São Tomé ja Príncipen demokraattinen tasavalta on valmis soveltamaan tätä pöytäkirjaa väliaikaisesti 1 päivästä kesäkuuta 2006 alkaen siihen saakka, kun pöytäkirja sen 12 artiklan mukaisesti tulee voimaan, sillä edellytyksellä, että Euroopan yhteisö on valmis tekemään samoin.

On sovittu, että tässä tapauksessa pöytäkirjan 2 artiklassa vahvistetun taloudellisen korvauksen ensimmäinen erä on maksettava ennen 15 päivää toukokuuta 2007.

Pyydän Teitä ystävällisesti vahvistamaan, että Euroopan yhteisö hyväksyy väliaikaisen soveltamisen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

São Tomé ja Principen hallituksen puolesta

Arvoisa Herra

Minulla on kunnia ilmoittaa saaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Viitaten kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta 2006 ja 31 päivän toukokuuta 2010 väliseksi ajaksi tehtyyn ja torstaina 25 päivänä toukokuuta 2006 parafoituun pöytäkirjaan, minulla on kunnia ilmoittaa, että São Tomé ja Príncipen demokraattinen tasavalta on valmis soveltamaan tätä pöytäkirjaa väliaikaisesti 1 päivästä kesäkuuta 2006 alkaen siihen saakka, kun pöytäkirja sen 12 artiklan mukaisesti tulee voimaan, sillä edellytyksellä, että Euroopan yhteisö on valmis tekemään samoin.

On sovittu, että tässä tapauksessa pöytäkirjan 2 artiklassa vahvistetun taloudellisen korvauksen ensimmäinen erä on maksettava ennen 15 päivää toukokuuta 2007.”

Minulla on kunnia vahvistaa, että Euroopan yhteisö hyväksyy väliaikaisen soveltamisen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston puolesta


Top