EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_037_R_0016_01

2004/127/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä - Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus

OJ L 37, 10.2.2004, p. 16–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32004D0127

2004/127/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

Virallinen lehti nro L 037 , 10/02/2004 s. 0016 - 0016


Neuvoston päätös,

tehty 22 päivänä joulukuuta 2003,

Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

(2004/127/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 170 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissio on yhteisön puolesta neuvotellut Tunisian tasavallan kanssa tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen.

(2) Sopimus on allekirjoitettu yhteisön puolesta 26 päivänä kesäkuuta 2003 Tessalonikissa sillä edellytyksellä, että se tehdään myöhemmin.

(3) Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen yhteisön puolesta(2).

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2003.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Matteoli

(1) Lausunto annettu 4. joulukuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Top