EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2001_209_R_0001_01

Neuvoston asetus (EY) N:o 1575/2001, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2001, neljännen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastusta koskevassa sopimuksessa tarkoitettua kalastusta koskevista edellytyksistä - Neljäs pöytäkirja Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastusta koskevassa sopimuksessa tarkoitettua kalastusta koskevista edellytyksistä

OJ L 209, 2.8.2001, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32001R1575

Neuvoston asetus (EY) N:o 1575/2001, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2001, neljännen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastusta koskevassa sopimuksessa tarkoitettua kalastusta koskevista edellytyksistä

Virallinen lehti nro L 209 , 02/08/2001 s. 0001 - 0001


Neuvoston asetus (EY) N:o 1575/2001,

annettu 25 päivänä kesäkuuta 2001,

neljännen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastusta koskevassa sopimuksessa tarkoitettua kalastusta koskevista edellytyksistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 ja 3 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisen kalastusta koskevan sopimuksen(3) 2 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan mukaisesti sopimuspuolet ovat neuvotelleet neljännen pöytäkirjan, jossa määrätään mainitussa sopimuksessa tarkoitetun kalastuksen edellytyksistä ja jonka on määrä tulla voimaan kolmannen pöytäkirjan soveltamiskauden päättyessä.

(2) Näiden neuvottelujen tuloksena uusi pöytäkirja parafoitiin 13 päivänä syyskuuta 2000.

(3) Uuden pöytäkirjan nojalla yhteisön kalastajat saavat mahdollisuuden kalastaa Grönlannin lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä 1 päivän tammikuuta 2001 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana.

(4) Tämän pöytäkirjan hyväksyminen on yhteisön edun mukaista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta neljäs pöytäkirja Euroopan talousyhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastusta koskevassa sopimuksessa tarkoitettua kalastusta koskevista edellytyksistä.

Pöytäkirjan teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Lindh

(1) EYVL C 120 E, 24.4.2001, s. 186.

(2) Lausunto annettu 16. toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 29, 1.2.1985, s. 9.

Top