EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:275:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 275, 4. elokuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 275

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

66. vuosikerta
4. elokuu 2023


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2023/C 275/01

Komission Tiedonanto eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ”Stop Finning – Stop the trade” (”Lopettakaa eväpyynti – lopettakaa kauppa”)

1

2023/C 275/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.11202 – FORTUM MARKETS / TELGE ENERGI) ( 1 )

13

2023/C 275/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.11137 – EMIL FREY FRANCE / SACAPUCE / JAM PROD / GROUPE KERTRUCKS FINANCE) ( 1 )

14

2023/C 275/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.11181 – MACQUARIE / BCI / ENDEAVOUR ENERGY) ( 1 )

15

2023/C 275/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.11096 – MAPFRE / VAS / JV) ( 1 )

16


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2023/C 275/06

Ilmoitus tietyille henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2016/849 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1509 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

17

2023/C 275/07

Neuvoston päätös, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2023, Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston pääjohtajan nimittämisestä

18

2023/C 275/08

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2023, Euroopan keskuspankin ulkopuolisen tilintarkastajan hyväksymisestä tehdyn päätöksen 98/481/EY muuttamisesta

19

2023/C 275/09

Ilmoitus luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille, joihin sovelletaan Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2012/642/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2023/1592, ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2006, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2023/1591, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

21

2023/C 275/10

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Valko-Venäjän tilanteen johdosta ja sen johdosta, että Valko-Venäjä on osallisena Venäjän Ukrainaa vastaan kohdistamassa hyökkäyksessä, määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2012/642/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2006 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

22

 

Euroopan komissio

2023/C 275/11

Euron kurssi – 3. elokuuta 2023

24

2023/C 275/12

Eurokolikoiden uusi kansallinen puoli

25

2023/C 275/13

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 49 artiklassa tarkoitetun nimen rekisteröintihakemuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä”Irish Grass Fed Beef” (SMM)

26


 

V   Ilmoitukset

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2023/C 275/14

Viinialan perinteisen merkinnän muuttamista koskevan hakemuksen julkaiseminen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojaa koskevien hakemusten, vastaväitemenettelyn, käyttörajoitusten, tuote-eritelmien muutosten, suojan peruutuksen sekä merkintöjen ja esillepanon osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 28 artiklan 3 kohdan ja 34 artiklan nojalla – ”Vino generoso”

33

2023/C 275/15

Erään maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alan suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmään tehdyn hyväksytyn vakiomuotoisen muutoksen julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 6 b artiklan 2 ja 3 kohta)

36

2023/C 275/16

Viinialan perinteisen merkinnän muuttamista koskevan hakemuksen julkaiseminen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä viinialan alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen suojaa koskevien hakemusten, vastaväitemenettelyn, käyttörajoitusten, tuote-eritelmien muutosten, suojan peruutuksen sekä merkintöjen ja esillepanon osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 28 artiklan 3 kohdan ja 34 artiklan nojalla – ”Vino generoso de licor”

42

2023/C 275/17

Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

45


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top