EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:095:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 095, 14. maaliskuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 95

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

66. vuosikerta
14. maaliskuu 2023


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2023/C 95/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10998 – MAGNA INTERNATIONAL / MINTH GROUP / HUAINAN MAGNA MINTH EXTERIORS SYSTEMS JV) ( 1 )

1

2023/C 95/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.11011 – EQT / TRESCAL) ( 1 )

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2023/C 95/03

Neuvoston päätelmät vihreässä siirtymässä tarvittavista taidoista ja osaamisesta

3

2023/C 95/04

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2023/572, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2023/571, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

8

2023/C 95/05

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

9

2023/C 95/06

Ilmoitus luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, joihin sovelletaan Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2014/145/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2023/572, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 269/2014, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2023/571, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

11

 

Euroopan komissio

2023/C 95/07

Euron kurssi – 13. maaliskuuta 2023

12

2023/C 95/08

Komission tiedote tämänhetkisistä valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista annettu 1 huhtikuuta 2023 lähtien (Julkaistu 21. huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 10 artiklan mukaisesti)

13

 

Tilintarkastustuomioistuin

2023/C 95/09

Erityiskertomus 06/2023 – EU:n koheesio- ja maatalousmenoja koskevat eturistiriidat – Toimintakehys käytössä, mutta läpinäkyvyydessä ja havaitsemisessa puutteita

14


 

V   Ilmoitukset

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2023/C 95/10

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaiseminen

15


 

Oikaisuja

 

Oikaistaan Public holidays 2023 ( EUVL C 39, 1.2.2023 )

21


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top