EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:078:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 078, 2. maaliskuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 78

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

66. vuosikerta
2. maaliskuu 2023


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2023/C 78/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.11018 – COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG DEUTSCHLAND) ( 1 )

1

2023/C 78/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10991 – GIP / KKR / VODAFONE / VANTAGE TOWERS) ( 1 )

2

2023/C 78/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.11042 – BLACKROCK / AT&T / GIGAPOWER) ( 1 )

3

2023/C 78/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10993 – T-MOBILE AUSTRIA HOLDING / MERIDIAM INVESTMENT / JV) ( 1 )

4


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2023/C 78/05

Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaation korko: – 2,50 % 1. maaliskuuta 2023 – Euron kurssi

5

2023/C 78/06

Yhteenveto Euroopan komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia (Julkaistu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 9 kohdan nojalla)  ( 1 )

6

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2023/C 78/07

Valtiontuki – päätös olla vastustamatta tukea

7

2023/C 78/08

EFTAn valvontaviranomaisen tiedonanto EFTA-valtioissa 1. joulukuuta 2022 alkaen voimassa olevista valtiontuen takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista Julkaistu valvontaviranomaisen valtiontukisuuntaviivojen VII osassa ja 14 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyn valvontaviranomaisen päätöksen N:o 195/04/KOL 10 artiklassa vahvistettujen viite- ja diskonttokorkoja koskevien sääntöjen mukaisesti

9


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2023/C 78/09

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10933 – ORLEN / SGE / OSGE) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

10

2023/C 78/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.11066 – BERKSHIRE PARTNERS / GTCR / POINT BROADBAND) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

12

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2023/C 78/11

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu tuote-eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaiseminen

14

2023/C 78/12

Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

31


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top