EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:032:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 32, 27. tammikuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 32

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

66. vuosikerta
27. tammikuu 2023


Sisältö

Sivu

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI
ISTUNTOKAUSI 2022–2023
Istunnot 22.–23. kesäkuuta 2022
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

1


 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti

 

Torstai 23. kesäkuuta 2022

2023/C 32/01

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 Ukrainan, Moldovan tasavallan ja Georgian ehdokasmaan asemasta (2022/2716(RSP))

2

2023/C 32/02

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 ja muunnostapahtumista DP4114, MON 810, MIR604 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D081155/01 – 2022/2694(RSP))

6

2023/C 32/03

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 202219. toukokuuta 2022 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2022/797 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 × DAS-40278-9 ja sen alayhdistelmää T25 × DAS-40278-9 sisältävien, niistä koostuvien tai niistä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D080148/03 – 2022/2713(RSP))

14

2023/C 32/04

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 laittomasta puunkorjuusta EU:ssa (2022/2523(RSP))

20

2023/C 32/05

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanosta ja tuloksista (2022/2002(INI))

28

2023/C 32/06

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevasta täytäntöönpanokertomuksesta (2021/2251(INI))

42

2023/C 32/07

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 Erasmus+-ohjelman osallisuustoimenpiteiden toteuttamisesta vuosina 2014–2020 (2021/2009(INI))

58

2023/C 32/08

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 Montenegroa koskevasta komission vuoden 2021 kertomuksesta (2021/2247(INI))

63

2023/C 32/09

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 EU:n ja Afrikan kauppasuhteiden tulevaisuudesta (2021/2178(INI))

74

2023/C 32/10

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 EU:n kansainvälisen investointipolitiikan tulevaisuudesta (2021/2176(INI))

96


 

III   Valmistelevat säädökset

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 22. kesäkuuta 2022

2023/C 32/11

Euroopan parlamentin tarkistukset 22. kesäkuuta 2022 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, markkinavakausvarannon perustamisesta unionin kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmään ja sen toiminnasta annetun päätöksen (EU) 2015/1814 sekä asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta (COM(2021)0551 – C9-0318/2021 – 2021/0211(COD))

108

2023/C 32/12

Euroopan parlamentin tarkistukset 22. kesäkuuta 2022 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaalisen ilmastorahaston perustamisesta (COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(COD))

250

2023/C 32/13

Euroopan parlamentin tarkistukset 22. kesäkuuta 2022 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismin perustamisesta (COM(2021)0564 – C9-0328/2021 – 2021/0214(COD))

320

 

Torstai 23. kesäkuuta 2022

2023/C 32/14

P9_TA(2022)0250
Poikkeuksellisen väliaikaisen tuen tarjoaminen maaseuturahastosta Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vastatoimena ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vastatoimena (COM(2022)0242 – C9-0185/2022 – 2022/0166(COD))
P9_TC1-COD(2022)0166
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vastatoimena

399

2023/C 32/15

P9_TA(2022)0251
Kaasun varastointi ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasun toimitusvarmuuden turvaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1938 ja maakaasunsiirtoverkkoihin pääsyä koskevista edellytyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (COM(2022)0135 – C9-0126/2022 – 2022/0090(COD))
P9_TC1-COD(2022)0090
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/… antamiseksi asetusten (EU) 2017/1938 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta kaasun varastoinnin osalta

400

2023/C 32/16

P9_TA(2022)0252
EU:n digitaalinen koronatodistus – unionin kansalaiset ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana annetun asetuksen (EU) 2021/953 muuttamisesta (COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))
P9_TC1-COD(2022)0031
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/… antamiseksi kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi, todentamiseksi ja hyväksymiseksi helpottamaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta covid-19-pandemian aikana annetun asetuksen (EU) 2021/953 muuttamisesta

401

2023/C 32/17

P9_TA(2022)0253
EU:n digitaalinen koronatodistus – kolmansien maiden kansalaiset ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi annetun asetuksen (EU) 2021/954 muuttamisesta (COM(2022)0055 – C9-0032/2022 – 2022/0030(COD))
P9_TC1-COD(2022)0030
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2022/… antamiseksi kehyksestä covid-19-tautiin liittyvien yhteentoimivien rokotusta, testausta ja taudista parantumista koskevien todistusten (EU:n digitaalinen koronatodistus) myöntämiseksi jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleville tai asuville kolmansien maiden kansalaisille covid-19-pandemian aikana sekä kyseisten todistusten todentamiseksi ja hyväksymiseksi annetun asetuksen (EU) 2021/954 muuttamisesta

402

2023/C 32/18

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 neuvoston kannasta lisätalousarvioesitykseen nro 3/2022 varainhoitovuoden 2022 yleiseen talousarvioon – Ukrainasta pakenevien ihmisten vastaanottoon liittyvien kustannusten rahoittaminen (09095/2022 – C9-0182/2022 – 2022/0126(BUD))

403

2023/C 32/19

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi työttömiksi jääneitä työntekijöitä tukevan Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Ranskan hakemuksen johdosta – EGF/2022/001 FR/Air France (COM(2022)0201 – C9-0170/2022 – 2022/0143(BUD))

405

2023/C 32/20

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi työttömiksi jääneitä työntekijöitä tukevan Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Kreikan hakemuksen johdosta – EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing (COM(2022)0248 – C9-0190/2022 – 2022/0170(BUD))

409

2023/C 32/21

Euroopan parlamentin päätös 23. kesäkuuta 2022 ehdotuksesta nimittää Stephanus Abraham Blok tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C9-0150/2022 – 2022/0805(NLE))

414

2023/C 32/22

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (14207/2021 – C9-0478/2021 – 2021/0336(NLE))

415

2023/C 32/23

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. kesäkuuta 2022 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tehtyyn yleissopimukseen (13494/2021 – C9-0465/2021 – 2021/0208(NLE))

416


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely

***II

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely

***III

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Parlamentin tarkistukset:

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla . Poistot ilmaistaan joko merkillä ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli.

FI

 

Top