EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:486:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 486, 21. joulukuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 486

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta
21. joulukuuta 2022


Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 572. täysistunto, 21.9.2022–22.9.2022

2022/C 486/01

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Pk-yritykset, yhteisötalouden yritykset, käsityöläiset ja vapaiden ammattien harjoittajat sekä 55-valmiuspaketti” (oma-aloitteinen lausunto)

1

2022/C 486/02

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yritysten luovutukset kestävään elpymiseen perustuvan kasvun edistäjinä pk-sektorilla” (oma-aloitteinen lausunto)

9

2022/C 486/03

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Sosiaalinen luokitusjärjestelmä – haasteet ja mahdollisuudet” (oma-aloitteinen lausunto)

15

2022/C 486/04

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Koheesiovaroista ja NextGenerationEU-välineestä rahoitettava ilmastorahasto” (oma-aloitteinen lausunto)

23

2022/C 486/05

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Kryptovarat – haasteet ja mahdollisuudet” (oma-aloitteinen lausunto)

30

2022/C 486/06

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Terveydenhuoltoalan työvoimaa, hoitoa ja hoivaa koskeva strategia Euroopan tulevaisuutta varten” (oma-aloitteinen lausunto)

37

2022/C 486/07

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”EU-tason nuorisotesti” (oma-aloitteinen lausunto)

46

2022/C 486/08

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Hiilidioksidin poistotekniikoiden rooli Euroopan teollisuuden hiilestä irtautumisessa” (oma-aloitteinen lausunto)

53

2022/C 486/09

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Energiasiirtymä ja digitalisaatio maaseutualueilla” (oma-aloitteinen lausunto)

59

2022/C 486/10

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Julkiset investoinnit energiainfrastruktuuriin ilmasto-ongelmien osaratkaisuna” (oma-aloitteinen lausunto)

67

2022/C 486/11

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Yleishyödyllisten palvelujen yhteiskehittäminen osallistavamman demokratian edistämiseksi EU:ssa” (oma-aloitteinen lausunto)

76

2022/C 486/12

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ljubljanan sopimuksen mukaiset temaattiset kumppanuudet” (valmisteleva lausunto)

83

2022/C 486/13

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Energiaköyhyyden torjuminen ja EU:n selviytymiskyky: taloudelliset ja yhteiskunnalliset haasteet” (puheenjohtajavaltio Tšekin pyytämä valmisteleva lausunto)

88

2022/C 486/14

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu vihreän siirtymän yhteydessä” (puheenjohtajavaltio Tšekin pyytämä valmisteleva lausunto)

95

2022/C 486/15

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ydinenergian rooli EU:n energiahintojen vakautta ajatellen” (EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Tšekin pyytämä valmisteleva lausunto)

102


 

III   Valmistelevat säädökset

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 572. täysistunto, 21.9.2022–22.9.2022

2022/C 486/16

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Eurooppalainen terveysdata-avaruus: terveystietojen käyttäminen ihmisten ja potilaiden hyväksi sekä innovoinnin edistämiseksi”(COM(2022) 196 final) ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta”(COM(2022) 197 final – 2022/0140 (COD))

123

2022/C 486/17

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi käsiteollisuustuotteiden ja teollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojasta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2017/1001 ja (EU) 2019/1753 sekä neuvoston päätöksen (EU) 2019/1754 muuttamisesta”(COM(2022) 174 final – 2022/0115 (COD))

129

2022/C 486/18

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä”(COM(2022) 209 final – 2022/0155 (COD)) ja”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Lasten ja nuorten digitaalinen vuosikymmen: uusi eurooppalainen Parempi internet lapsille -strategia (BIK+)”(COM(2022) 212 final)

133

2022/C 486/19

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta rahoituspalveluja koskevien etäsopimusten osalta ja direktiivin 2002/65/EY kumoamisesta”(COM(2022) 204 final – 2022/0147 (COD))

139

2022/C 486/20

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 ja asetuksen (EU) 2021/1060 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse lisäjoustosta, jolla puututaan Venäjän federaation sotilaallisen hyökkäyksen seurauksiin – joustavaa apua alueille koskevat FAST-CARE-toimenpiteet”(COM(2022) 325 final – 2022/0208 (COD))

144

2022/C 486/21

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ihmisarvoinen työ kaikkialla maailmassa”(COM(2022) 66 final)

149

2022/C 486/22

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista”(COM(2022) 241 final)

161

2022/C 486/23

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamista yhteistoiminnallisten hankintojen avulla koskevan välineen perustamisesta”(COM(2022) 349 final)

168

2022/C 486/24

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin turvallisten yhteyksien ohjelman perustamisesta vuosiksi 2023–2027”(COM(2022) 57 final – 2022/0039 (COD)) ja ”Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Avaruusliikenteen hallintaa koskeva EU:n toimintamalli – EU:n panos maailmanlaajuiseen haasteeseen vastaamiseksi” (JOIN(2022) 4 final)

172

2022/C 486/25

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – REPowerEU-suunnitelma”(COM(2022) 230 final) ja ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2021/241 muuttamisesta elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-lukujen osalta sekä asetuksen (EU) 2021/1060, asetuksen (EU) 2021/2115, direktiivin 2003/87/EY ja päätöksen (EU) 2015/1814 muuttamisesta”(COM(2022) 231 final – 2022/0164(COD))

185

2022/C 486/26

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Lähtö- ja saapumisaikojen käyttöä unionin lentoasemilla koskevista säännöistä covid-19-pandemian vuoksi myönnettävä väliaikainen helpotus”(COM(2022) 334 final)

194

2022/C 486/27

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Energiasiirtymän geopoliittiset vaikutukset”(JOIN(2022) 23 final)

198


FI

 

Top