EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:395:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 395, 14. lokakuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 395

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta
14. lokakuuta 2022


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2022/C 395/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10858 – RAFFLES / APG / CMGO / TSH) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2022/C 395/02

Euron kurssi — 13. lokakuuta 2022

2

 

Neuvosto

2022/C 395/03

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Malin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2017/1775 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1770 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

3

2022/C 395/04

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi annetussa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2018/1544, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2022/1944, ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1542, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/1936, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

4

2022/C 395/05

Ilmoitus henkilöille, yhteisöille ja elimille, joihin sovelletaan Nicaraguan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2019/1720, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2022/1943, ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1716, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston täytäntöönpanoasetuksella 2022/1935, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

5

2022/C 395/06

Ilmoitus henkilölle, johon sovelletaan Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä 2010/413/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 267/2012 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

6

2022/C 395/07

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan rajoittavista toimenpiteistä kemiallisten aseiden leviämisen ja käytön torjumiseksi annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2018/1544 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1542 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

7

2022/C 395/08

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Nicaraguan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2019/1720, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2022/1943, ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1716, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston täytäntöönpanoasetuksella 2022/1935, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

8

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2022/C 395/09

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission tiedonanto – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ( 1 )

10

2022/C 395/10

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 16 artiklan 4 kohdan mukainen komission tiedonanto – Säännöllistä lentoliikennettä koskevien julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen ( 1 )

11


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2022/C 395/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10561 – CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE) ( 1 )

12

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2022/C 395/12

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

14

2022/C 395/13

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

25

2022/C 395/14

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

36

2022/C 395/15

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

47

2022/C 395/16

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

58

2022/C 395/17

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33)

69

2022/C 395/18

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

80


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top