EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:069:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 069, 10. helmikuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 69

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta
10. helmikuu 2022


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2022/C 69/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10154 — BME/Saint-Gobain Distribution the Netherlands) ( 1 )

1

2022/C 69/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10372 – SHV Energy/UGI International Holding/JV) ( 1 )

2

2022/C 69/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10411 – ABM / YKA / HEBEI MAURI) ( 1 )

3

2022/C 69/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10387 – MERIDIAM / ALLIANZ / NEUCONNECT) ( 1 )

4

2022/C 69/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10547 – VOITH GROUP / VOITH HYDRO) ( 1 )

5

2022/C 69/06

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10569 – KKR / GIP / CYRUSONE) ( 1 )

6


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2022/C 69/07

Euron kurssi — 9. helmikuuta 2022

7

2022/C 69/08

Yhteenveto Euroopan komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia (Julkaistu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 9 kohdan nojalla)  ( 1 )

8

2022/C 69/09

Yhteenveto Euroopan komission päätöksistä, jotka koskevat kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteessä XIV lueteltujen aineiden markkinoille käyttöön saattamista ja/tai käyttöä koskevia lupia (Julkaistu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 64 artiklan 9 kohdan nojalla)  ( 1 )

9


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2022/C 69/10

Ehdotuspyynnöt ja niihin liittyvät toimet EIC:n vuoden 2022 työohjelmassa, joka on osa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ”Horisontti Eurooppa” (2021–2027)

10

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2022/C 69/11

Tuomioistuimen Tuomio annettu 23 päivänä marraskuuta 2021 asiassa E-16/20 – Q ym. vastaan Norjan hallitus, jota edustaa maahanmuuttoasioiden valituslautakunta (Utlendingsnemnda – UNE) (Oleskeluoikeuden säilyminen – Lapsipuoli, ETA-valtion kansalainen – Huoltajana olevan vanhemman, joka on kolmannen maan kansalainen, johdetut oikeudet – Oikeuksien väärinkäyttö – Lumeavioliitto – Asetus (EU) N:o 492/2011 – Direktiivi 2004/38/EY)

11

2022/C 69/12

Tuomioistuimen tuomio annettu 10 päivänä marraskuuta 2021 asiassa E-17/20 – Zvonimir Cogelja vastaan Islannin terveysvirasto (Embætti landlæknis), (Henkilöiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus – Direktiivi 2005/36/EY – Muodollista pätevyyttä osoittavat asiakirjat – Asiakirjojen antaminen – Toimivaltainen viranomainen)

12

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2022/C 69/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10601 – WARBURG PINCUS / OXFORD PROPERTIES / HALE) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

13

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2022/C 69/14

Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

15

2022/C 69/15

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

20

2022/C 69/16

Asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisen, vähäisen muutoksen hyväksymisen perusteella muutetun yhtenäisen asiakirjan julkaiseminen

28


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top