EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:425:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 425, 20. lokakuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 425

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
20. lokakuuta 2021


Sisältö

Sivu

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI
ISTUNTOKAUSI 2020–2021
Istunnot 23.–26. marraskuuta 2020
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

1


 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 24. marraskuuta 2020

2021/C 425/01

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2020 asunnottomuuden vähentämisestä Euroopan unionissa (2020/2802(RSP))

2

2021/C 425/02

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2020 Schengen-järjestelmästä ja covid-19-kriisin aikana toteutetuista toimenpiteistä (2020/2801(RSP))

7

 

Torstai 25. marraskuuta 2020

2021/C 425/03

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2020 aiheesta ”kohti kestävämpiä sisämarkkinoita yritysten ja kuluttajien hyväksi” (2020/2021(INI))

10

2021/C 425/04

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2020 tuoteturvallisuudesta sisämarkkinoilla (2019/2190(INI))

19

2021/C 425/05

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2020 tiedotusvälineiden vapauden vahvistamisesta: toimittajien suojelu Euroopassa, vihapuhe, disinformaatio ja alustojen rooli (2020/2009(INI))

28

2021/C 425/06

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2020 Euroopan uudesta teollisuusstrategiasta (2020/2076(INI))

43

2021/C 425/07

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2020 covid-19-pandemian ulkopoliittisista seurauksista (2020/2111(INI))

63

2021/C 425/08

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. marraskuuta 2020 kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja avun vaikuttavuuden parantamisesta (2019/2184(INI))

73

 

Perjantai 26. marraskuuta 2020

2021/C 425/09

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2020 komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2020/1511, annettu 16. lokakuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden amidosulfuroni, bifenoksi, klorotoluroni, klofentetsiini, klomatsoni, sypermetriini, daminotsidi, deltametriini, dikamba, difenokonatsoli, diflufenikaani, fenoksaproppi-P, fenpropidiini, fludioksonili, flufenaset, fostiatsaatti, indoksakarbi, lenasiili, MCPA, MCPB, nikosulfuroni, parafiiniöljyt, pikloraami, prosulfokarbi, rikki, triflusulfuroni ja tritosulfuroni hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (2020/2853(RSP))

87

2021/C 425/10

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2020 ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi karbendatsiimin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi valmisteryhmiin 7 ja 10 kuuluvissa biosidivalmisteissa (D069099/01 – 2020/2852(RSP))

92

2021/C 425/11

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2020 EU-vaaleja koskevasta tilannekatsauksesta (2020/2088(INI))

98

2021/C 425/12

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2020 perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa – vuosikertomus 2018–2019 (2019/2199(INI))

107

2021/C 425/13

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2020 Algerian heikentyvästä ihmisoikeustilanteesta, erityisesti toimittaja Khaled Drarenin tapauksesta (2020/2880(RSP))

126

2021/C 425/14

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2020 Etiopian tilanteesta (2020/2881(RSP))

132

2021/C 425/15

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2020 jatkuvista ihmisoikeusloukkauksista Valko-Venäjällä, erityisesti Raman Bandarenkan murhasta (2020/2882(RSP))

137

2021/C 425/16

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2020 jännitteiden lisääntymisestä Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarpeesta käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen (2020/2844(RSP))

143

2021/C 425/17

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2020 tosiasiallisesta aborttikiellosta Puolassa (2020/2876(RSP))

147

2021/C 425/18

Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. marraskuuta 2020 EU:n kauppapolitiikan tarkastelusta (2020/2761(RSP))

155

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 24. marraskuuta 2020

2021/C 425/19

Euroopan parlamentin päätös 24. marraskuuta 2020 ehdotuksesta Julia Laffranquen nimittämisestä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan (2020/2238(INS))

161


 

III   Valmistelevat säädökset

 

Euroopan parlamentti

 

Tiistai 23. marraskuuta 2020

2021/C 425/20

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. marraskuuta 2020 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa (todisteiden vastaanottaminen) (uudelleenlaadittu teksti) (09889/2/2020 – C9-0357/2020 – 2018/0203(COD))

162

2021/C 425/21

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. marraskuuta 2020 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi oikeudenkäynti- ja muiden kuin oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) (uudelleenlaadittu teksti) (09890/2/2020 – C9-0356/2020 – 2018/0204(COD))

163

 

Keskiviikko 24. marraskuuta 2020

2021/C 425/22

Euroopan parlamentin päätös 24. marraskuuta 2020 neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä (N9-0055/2020 – C9-0331/2020 – 2020/0805(NLE))

164

2021/C 425/23

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kroatian ja Puolan avustamiseksi luonnonkatastrofin johdosta ja ennakkomaksujen maksamiseksi Espanjalle, Irlannille, Kreikalle, Kroatialle, Portugalille, Saksalle ja Unkarille kansanterveysuhan vuoksi (COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

166

2021/C 425/24

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2020 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2020 varainhoitovuodeksi 2020: oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kroatian ja Puolan avustamiseksi luonnonkatastrofin johdosta ja ennakkomaksujen maksamiseksi Espanjalle, Irlannille, Kreikalle, Kroatialle, Portugalille, Saksalle ja Unkarille kansanterveysuhan vuoksi (12522/2020 – C9-0341/2020 – 2020/0297(BUD))

168

2021/C 425/25

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. marraskuuta 2020 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi nostettavista edustajakanteista ja direktiivin 2009/22/EY kumoamisesta (09573/1/2020 – C9-0355/2020 – 2018/0089(COD))

170

 

Torstai 25. marraskuuta 2020

2021/C 425/26

Euroopan parlamentin tarkistukset 25. marraskuuta 2020 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiedonantovaatimuksista, tuotehallinnasta ja positiolimiiteistä covid-19-pandemiasta elpymisen edistämiseksi (COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD))
Tarkistus 9, jollei toisin ilmoiteta

171

 

Perjantai 26. marraskuuta 2020

2021/C 425/27

P9_TA(2020)0324
Unionin tariffikiintiöiden ja muiden tuontikiintiöiden soveltaminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. marraskuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tariffikiintiöiden ja muiden tuontikiintiöiden soveltamisesta (COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))
P9_TC1-COD(2020)0176
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. marraskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi unionin tariffikiintiöiden ja muiden tuontikiintiöiden soveltamisesta

184

2021/C 425/28

P9_TA(2020)0333
Tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistaminen ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. marraskuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyihin tuotteisiin sovellettavien tullien poistamisesta (COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))
P9_TC1-COD(2020)0253
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. marraskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi tiettyihin tavaroihin sovellettavien tullien poistamisesta

185

2021/C 425/29

P9_TA(2020)0334
Unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. marraskuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta myöntämällä unionin yleinen vientilupa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan (COM(2020)0692 – C9-0345/2020 – 2020/0313(COD))
P9_TC1-COD(2020)0313
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 26. marraskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteen II a muuttamisesta siltä osin kuin kyse on unionin yleisen vientiluvan myöntämisestä tiettyjen kaksikäyttötuotteiden vientiin unionista Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan

186

2021/C 425/30

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 26. marraskuuta 2020 esityksestä neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta covid-19-pandemian johdosta toteutettavien, covid-19-rokotteiden ja covid-19-taudin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden arvonlisäveroa koskevien tilapäisten toimenpiteiden osalta ((COM(2020)0688 – C9-0352/2020 – 2020/0311(CNS)))

187


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely

***II

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely

***III

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Parlamentin tarkistukset:

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla . Poistot ilmaistaan joko merkillä ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli.

FI

 

Top