EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:398:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 398, 1. lokakuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 398

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
1. lokakuuta 2021


Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2021/C 398/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10181 – Entega/Viessmann/EMS/EPS) ( 1 )

1

2021/C 398/02

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 7 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukainen tiedonanto sitovia tietoja koskevista jäsenvaltioiden tulliviranomaisten päätöksistä, jotka on tehty tavaroiden luokittelusta tullinimikkeistöön

2

2021/C 398/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10452 – CPP Investments/FountainVest/Langdi Pharmaceutical) ( 1 )

4

2021/C 398/04

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10229 – Allianz/Aviva Italia) ( 1 )

5

2021/C 398/05

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.10334 – BMW/Daimler/BP/Digital Charging Solutions) ( 1 )

6


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2021/C 398/06

Euron kurssi — 30. syyskuuta 2021

7

2021/C 398/07

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean 15. huhtikuuta 2021 pitämässään kokouksessa antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.40330 – Rautatierahti – Esittelijä: Luxemburg

8

2021/C 398/08

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus – Asia AT.40330 – Rautatierahti

9

2021/C 398/09

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2021, – Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.40330 – Rail cargo) (tiedoksiannettu asiakirjanumerolla C(2021)2521 final)

10

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2021/C 398/10

Lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1008/2008 17 artiklan 5 kohdan mukainen komission ilmoitus – Tarjouspyyntö säännöllisen lentoliikenteen harjoittamisesta julkisen palvelun velvoitteiden mukaisesti ( 1 )

15


 

V   Ilmoitukset

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2021/C 398/11

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

16

2021/C 398/12

Ilmoitus tiettyjen tukien vastaisten toimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä

18

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2021/C 398/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10486 – CDPQ/Centerbridge/Medical Solutions) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

19

2021/C 398/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10443 – Allianz Capital/Aimco/Dalmore/Generation/Porterbrook) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

21

2021/C 398/15

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.10314 – Vinci/Energía y Servicios DINSA II) ( 1 )

23

2021/C 398/16

Komission tiedonanto julkaistu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 27 artiklan 4 kohdan nojalla asiassa AT.40305 – AT.40305 – Network Sharing – Czech Republic

24

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2021/C 398/17

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 94 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun yhtenäisen asiakirjan sekä tuote-eritelmän julkaisutietojen julkaiseminen erään viinialan nimityksen osalta

28

2021/C 398/18

Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

36

2021/C 398/19

Nimen rekisteröintihakemuksen julkaiseminen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla

40


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top