EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:382:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 382, 20. syyskuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 382

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
20. syyskuu 2021


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2021/C 382/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2021/C 382/02

Asia C-791/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.7.2021 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Tuomareihin sovellettava kurinpitojärjestelmä – Oikeusvaltio – Tuomareiden riippumattomuus – Tehokas oikeussuoja unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla – SEU 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla – Tuomioistuinratkaisujen sisällön katsominen kurinpitorikkomukseksi – Riippumattomat ja laillisesti perustetut kurinpitotuomioistuimet – Kohtuullisen käsittelyajan noudattaminen ja puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen kurinpitomenettelyissä – SEUT 267 artikla – Rajoitukset kansallisten tuomioistuinten oikeuteen ja velvollisuuteen pyytää ennakkoratkaisuja unionin tuomioistuimelta)

2

2021/C 382/03

Asia C-911/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 15.7.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Fédération bancaire française (FBF) v. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) (Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 263 ja SEUT 267 artikla – Sitomaton unionin toimi – Tuomioistuinvalvonta – Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) antamat ohjeet – Vähittäispankkituotteiden tuotehallintamenettelyt – Pätevyys – EPV:n toimivalta)

3

2021/C 382/04

Asia C-262/21 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.8.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt korkein oikeus – Suomi) – A v. B (Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa – Asetus (EY) N:o 2201/2003 – Soveltamisala – 2 artiklan 11 alakohta – Lapsen luvattoman poisviemisen tai palauttamatta jättämisen käsite – 25.10.1980 tehty Haagin yleissopimus – Vanhempiensa yhteishuollossa olevan pikkulapsen palauttamista koskeva vaatimus – Kolmansien maiden kansalaiset – Lapsen ja hänen äitinsä siirtäminen asetuksen (EU) N:o 604/2013 (Dublin III) nojalla kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevaan jäsenvaltioon)

4

2021/C 382/05

Asia C-81/20: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 22.6.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Bucureşti, Romania) – SC Mitliv Exim SRL v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 99 artikla – Arvonlisävero (ALV) – Direktiivi 2006/112/EU – Perusoikeudet – Ne bis in idem – periaate – Rikosoikeudellisten ja hallinnollisten menettelyjen ja seuraamusten päällekkäisyys – Ei voida soveltaa – Liitännäiset verovelvoitteet – Verovelvollisen rikosoikeudenkäynnin yhteydessä maksaman rahamäärän korot)

5

2021/C 382/06

Asia C-206/20: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 22.6.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on VA (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 8 artiklan 1 kohdan c alakohta – Jäsenvaltion syyttäjäviranomaisen syytetoimenpiteitä varten antama eurooppalainen pidätysmääräys, joka perustuu saman viranomaisen toteuttamaan vapaudenmenetyksen käsittävään toimenpiteeseen – Tuomioistuinvalvonnan puuttuminen ennen etsityn henkilön luovuttamista – Seuraukset – Tehokas oikeussuoja – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla)

5

2021/C 382/07

Asia C-636/20: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 1.7.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Pécsi Törvényszék – Unkari) – Tolnatext Bt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tullikoodeksi – 22 artiklan 6 kohta – 29 artikla – Oikeus tulla kuulluksi – Viran puolesta aloitetut menettelyt – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla – Selostuksen puuttuminen syistä, jotka oikeuttavat sen, että vastauksen antaminen ennakkoratkaisukysymykseen on tarpeen pääasian ratkaisemiseksi – Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

6

2021/C 382/08

Asia C-95/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 16.2.2021 – Deutsche Lufthansa AG v. AirHelp Germany GmbH

6

2021/C 382/09

Asia C-142/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 5.3.2021 – Deutsche Lufthansa AG v. AirHelp Germany GmbH

7

2021/C 382/10

Asia C-173/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 22.3.2021 – Deutsche Lufthansa AG v. GE

7

2021/C 382/11

Asia C-302/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castellón de la Plana (Espanja) on esittänyt 12.5.2021 – Casilda v. Banco Cetelem SA

7

2021/C 382/12

Asia C-312/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Espanja) on esittänyt 19.5.2021 – Tráficos Manuel Ferrer S. L. ja D. Ignacio v. Daimler AG

9

2021/C 382/13

Asia C-326/21 P: Valitus, jonka PNB Banka AS on tehnyt 25.5.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kymmenes jaosto) asiassa T-50/20, PNB Banka v. EKP, 12.3.2021 antamasta määräyksestä

9

2021/C 382/14

Asia C-333/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil no 17 de Madrid (Espanja) on esittänyt 27.5.2021 – European Superleague Company, S. L. v. Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ja Fédération internationale de football association (FIFA)

10

2021/C 382/15

Asia C-335/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla (Espanja) on esittänyt 27.5.2021 – Delia v. Vicente

12

2021/C 382/16

Asia C-346/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal da Relação do Porto (Portugali) on esittänyt 4.6.2021 – ING Luxemburg SA v. VX

13

2021/C 382/17

Asia C-368/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 14.6.2021 – R.T. v. Hauptzollamt Hamburg

13

2021/C 382/18

Asia C-372/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 17.6.2021 – Freikirche der Siebenten-Tags- Adventisten in Deutschland KdöR

14

2021/C 382/19

Asia C-386/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Mons (Belgia) on esittänyt 24.6.2021 – Ryanair DAC v. Happy Flights Srl, aiemmin Happy Flights Sprl

14

2021/C 382/20

Asia C-388/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Erfurt (Saksa) on esittänyt 23.6.2021 – A v. B

15

2021/C 382/21

Asia C-396/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht München I (Saksa) on esittänyt 29.6.2021 – KT ja NS v. FTI Touristik GmbH

16

2021/C 382/22

Asia C-398/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 28.6.2021 – Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers ja Ordre des avocats du barreau de Paris v. Premier ministre ja Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

16

2021/C 382/23

Asia C-413/21 P: Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 6.7.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-322/19, El-Qaddafi v. neuvosto, 21.4.2021 antamasta tuomiosta

17

2021/C 382/24

Asia C-441/21 P: Valitus, jonka Ryanair DAC on tehnyt 16.7.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kymmenes jaosto) asiassa T-628/20, Ryanair v. komissio (Espanja; Covid-19), 19.5.2021 antamasta tuomiosta

18

2021/C 382/25

Asia C-442/21 P: Valitus, jonka ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S ja Danske Fragtmænd A/S ovat 15.7.2021 tehneet unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-561/18, ITD ja Danske Fragtmænd v. komissio, 5.5.2021 antamasta tuomiosta

19

2021/C 382/26

Asia C-444/21: Kanne 16.7.2021 – Euroopan komissio v. Irlanti

19

2021/C 382/27

Asia C-454/21 P: Valitus, jonka Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA ja Engie SA ovat tehneet 22.7.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu toinen jaosto) yhdistetyissä asioissa T-516/18 ja T-525/18, Luxemburg ym. v. komissio, 12.5.2021 antamasta tuomiosta

21

2021/C 382/28

Asia C-478/21 P: Valitus, jonka China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory ja Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd ovat tehneet 2.8.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-254/18, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products ym. v. komissio, 19.5.2021 antamasta tuomiosta

22

2021/C 382/29

Asia C-345/20: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 25.6.2021 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

23

2021/C 382/30

Asia C-629/20: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 17.6.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Köln – Saksa) – Deutsche Lufthansa AG v. LE

23

2021/C 382/31

Asia C-9/21: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 21.6.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Köln – Saksa) – AX v. Deutsche Lufthansa AG

23

2021/C 382/32

Asia C-37/21: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 29.6.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Hamburg – Saksa) – flightright GmbH v. Ryanair DAC

23

2021/C 382/33

Asia C-106/21: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 18.6.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Köln – Saksa) – Deutsche Lufthansa AG v. BC

24

2021/C 382/34

Asia C-182/21: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 24.6.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Düsseldorf – Saksa) – Nokia Technologies Oy v. Daimler AG, muina osapuolina Continental Automotive GmbH ym.

24

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2021/C 382/35

Asia T-866/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.7.2021 – Ryanair ja Laudamotion v. komissio (Kumoamiskanne – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 1008/2008 – Schipholin ja Lelystadin lentoasemien väliset liikenteenjakamissäännöt – Etusija Lelystadin lähtö- ja saapumisaikojen jaossa – Sääntelytoimi, joka edellyttää täytäntöönpanotoimenpiteitä – Toimi ei koske kantajaa erikseen – Tutkimatta jättäminen)

25

2021/C 382/36

Asia T-79/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.7.2021 – AI v. ECDC (Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne – Henkilöstö – ECDC:n henkilöstö – Työpaikkakiusaaminen – Henkilöstösääntöjen 12 a artikla – Kunnian loukkaaminen – Avustamispyyntö – Henkilöstösääntöjen 24 artikla – Avustamispyynnön hylkääminen – Oikeus tulla kuulluksi – Alustavan näytön puuttuminen – Huolenpitovelvollisuus – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

25

2021/C 382/37

Asia T-455/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.7.2021 – Roxtec v. EUIPO – Wallmax (seitsemän mustaa samankeskistä ympyrää sisältävä oranssi neliö) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Seitsemän mustaa samankeskistä ympyrää sisältävää oranssia neliötä esittävä EU-kuviomerkki – Ehdoton hylkäysperuste – Merkki, joka koostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta)

26

2021/C 382/38

Asia T-230/21 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 12.7.2021 – Jalkh v. parlamentti (Väliaikainen oikeussuoja – Toimielimiä koskeva oikeus – Euroopan parlamentin jäsen – Erioikeudet ja vapaudet – Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättäminen – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

27

2021/C 382/39

Asia T-449/21: Kanne 30.7.2021 – Natixis v. komissio

27

2021/C 382/40

Asia T-458/21: Kanne 2.8.2021 – Quantic Dream v. EUIPO – Quentia (Q)

28

2021/C 382/41

Asia T-459/21: Kanne 3.8.2021 – Calrose Rice v. EUIPO – Ricegrowers (Sunwhite)

29

2021/C 382/42

Asia T-465/21: Kanne 4.8.2021 – Ionfarma v. EUIPO – LG Electronics (AION)

30

2021/C 382/43

Asia T-466/21: Kanne 4.8.2021 – Baumberger v. EUIPO – Nube (Lío)

31

2021/C 382/44

Asia T-467/21: Kanne 4.8.2021 – DBM Videovertrieb v. EUIPO – Nube (Lío)

31

2021/C 382/45

Asia T-472/21: Kanne 4.8.2021– RTE v. ACER

32

2021/C 382/46

Asia T-474/21: Kanne 4.8.2021 – Schenk Italia v. EUIPO – Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (AMICONE)

33

2021/C 382/47

Asia T-477/21: Kanne 9.8.2021 – Glaxo Group v. EUIPO – Cipla Europe (Inhalaattorin muoto)

34

2021/C 382/48

Asia T-478/21: Kanne 9.8.2021 – Les Éditions P. Amaury v. EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR)

35

2021/C 382/49

Asia T-482/21: Kanne 9.8.2021 – TenneT TSO ja TenneT TSO v. ACER

35

2021/C 382/50

Asia T-49/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.7.2021 – PZ v. komissio

37


FI

 

Top