EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:371:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 371, 15. syyskuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 371

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
15. syyskuu 2021


Sisältö

Sivu

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI
ISTUNTOKAUSI 2020–2021
Istunnot 8.–10. heinäkuuta 2020
HYVÄKSYTYT TEKSTIT
Istunto 23. heinäkuuta 2020
HYVÄKSYTYT TEKSTIT

1


 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

PÄÄTÖSLAUSELMAT

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 8. heinäkuuta 2020

2021/C 371/01

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. heinäkuuta 2020 vanhempien Japanissa tekemistä kansainvälisistä ja maan sisäisistä lapsikaappauksista, joiden kohteena olevilla lapsilla on EU:n kansalaisuus (2020/2621(RSP))

2

2021/C 371/02

Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. heinäkuuta 2020 kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksista covid-19-kriisissä (2020/2680(RSP))

6

 

Perjantai 10. heinäkuuta 2020

2021/C 371/03

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta – vuosikertomus 2019 (2019/2126(INI))

10

2021/C 371/04

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta – vuosikertomus 2018 (2019/2127(INI))

22

2021/C 371/05

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta – vuosikertomus 2018 (2019/2128(INI))

34

2021/C 371/06

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 Venezuelan humanitaarisesta tilanteesta ja muuttoliike- ja pakolaiskriisistä (2019/2952(RSP))

48

2021/C 371/07

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on tehoaineiden beflubutamidi, benalaksyyli, bentiavalikarbi, bifenatsaatti, boskalidi, bromoksyniili, kaptaani, syatsofamidi, dimetomorfi, etefoni, etoksatsoli, famoksadoni, fenamifossi, flumioksatsiini, fluoksastrobiini, folpetti, formetanaatti, metributsiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus kanta 251, fenmedifami, fosmetti, pirimifossi-metyyli, propamokarbi, protiokonatsoli ja S-metolaklori hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä (D067115/02 – 2020/2671(RSP))

53

2021/C 371/08

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 kattavasta EU:n lähestymistavasta energian varastointiin (2019/2189(INI))

58

2021/C 371/09

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivojen tarkistamisesta (2020/2549(RSP))

68

2021/C 371/10

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle ja komissiolle Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä parhaillaan neuvoteltavan, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) ja vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta vastaavien Uuden-Seelannin toimivaltaisten viranomaisten välistä henkilötietojen vaihtoa koskevan sopimuksen tekemisestä (COM(2019)0551 – 2020/2048(INI))

71

2021/C 371/11

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 kestävyyttä edistävästä kemikaalistrategiasta (2020/2531(RSP))

75

2021/C 371/12

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevasta kokonaisvaltaisesta unionin toimintapolitiikasta – komission toimintasuunnitelma ja muu viimeaikainen kehitys (2020/2686(RSP))

92

2021/C 371/13

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 EU:n kansanterveysstrategiasta covid-19-pandemian jälkeen (2020/2691(RSP))

102

 

Torstai 23. heinäkuuta 2020

2021/C 371/14

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. heinäkuuta 2020 Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmistä (2020/2732(RSP))

110


 

III   Valmistelevat säädökset

 

Euroopan parlamentti

 

Keskiviikko 8. heinäkuuta 2020

2021/C 371/15

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. heinäkuuta 2020 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi sähköisistä kuljetustiedoista (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

115

2021/C 371/16

Euroopan parlamentin päätös 8. heinäkuuta 2020 ehdotuksesta nimittää Helga Berger tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

116

2021/C 371/17

Euroopan parlamentin päätös 8. heinäkuuta 2020 Euroopan pankkiviranomaisen toimitusjohtajan nimitysehdotuksesta (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

117

2021/C 371/18

P9_TA(2020)0180
Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttaminen siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. heinäkuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat (COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))
P9_TC1-COD(2020)0086
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat

118

2021/C 371/19

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. heinäkuuta 2020 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/2454 muuttamisesta soveltamispäivien osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

119

 

Torstai 9. heinäkuuta 2020

2021/C 371/20

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. heinäkuuta 2020 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiiviä 96/71/EY ja direktiiviä 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon ja direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

123

2021/C 371/21

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. heinäkuuta 2020 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse vuorokautista ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä vuorokautisia ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta (05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

124

2021/C 371/22

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. heinäkuuta 2020 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi asetusten (EY) N:o 1071/2009, (EY) N:o 1072/2009 ja (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi maantieliikenteen alan kehitykseen (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))

125

2021/C 371/23

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevista yhteisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/2013 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 877/2013 muuttamisesta 19. kesäkuuta 2020 annettua komission delegoitua asetusta (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

126

2021/C 371/24

P9_TA(2020)0188
Eurooppalainen kansalaisaloite: keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevat väliaikaiset toimenpiteet covid-19-pandemian vuoksi ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 9. heinäkuuta 2020 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjen keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-pandemian vuoksi (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD)
P9_TC1-COD(2020)0099
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 9. heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa (EU) 2019/788 säädettyjen keruu-, tarkastus- ja tutkintavaiheiden määräaikoja koskevista väliaikaisista toimenpiteistä covid-19:n leviämisen vuoksi

128

 

Perjantai 10. heinäkuuta 2020

2021/C 371/25

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 muuttamisesta kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle asetetun määräajan ja soveltamispäivän osalta covid-19-kriisin puhkeamisen vuoksi (COM(2020)0198 – C9-0137/2020 – 2020/0082(CNS))

129

2021/C 371/26

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista (COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

134

2021/C 371/27

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2020 varainhoitovuodeksi 2020: Tuen jatkaminen pakolaisille ja heitä vastaanottaville yhteisöille Syyrian kriisin seurauksena Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

161

2021/C 371/28

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 humanitaarisen tuen jatkamiseksi pakolaisille Turkissa (COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

163

2021/C 371/29

P9_TA(2020)0202
Siirtymäsäännökset covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi (asetuksen (EU) 2016/1628 muuttaminen) ***I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta sen siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi (COM(2020)0233 – C9-0161/2020 – 2020/0113(COD))
P9_TC1-COD(2020)0113
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi asetuksen (EU) 2016/1628 muuttamisesta sen siirtymäsäännösten osalta covid-19-kriisin vaikutusten huomioon ottamiseksi

165

2021/C 371/30

P9_TA(2020)0203
Kliinisten tutkimusten tekeminen ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittaminen
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. heinäkuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kliinisten tutkimusten tekemisestä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittamisesta (COM(2020)0261 – C9-0185/2020 – 2020/0128(COD))
P9_TC1-COD(2020)0128
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. heinäkuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi kliinisten tutkimusten tekemisestä ihmisille tarkoitetuilla lääkkeillä, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja tai koostuvat niistä ja jotka on tarkoitettu koronavirustaudin (covid-19) hoitoon tai ehkäisyyn, ja tällaisten lääkkeiden toimittamisesta

166


Käytettyjen merkkien selitykset

*

Kuulemismenettely

***

Hyväksyntämenettely

***I

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely

***II

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely

***III

Tavallinen lainsäätämisjärjestys: kolmas käsittely

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Parlamentin tarkistukset:

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla . Poistot ilmaistaan joko merkillä ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava teksti poistetaan tai viivataan yli.

FI

 

Top