EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:329:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 329, 16. elokuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 329

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
16. elokuu 2021


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2021/C 329/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2021/C 329/02

Asia C-521/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.7.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Espanja) – CB v. Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia) (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – Verontarkastus – Taiteilijoiden välittäjätoiminnassa suoritetut palvelut – Arvonlisäverolliset liiketoimet – Liiketoimet, joita ei ole ilmoitettu veroviranomaisille ja joista ei ole annettu laskua – Petos – Tuloveron perusteen uudelleen määrittäminen – Arvonlisäverotuksen neutraalisuuden periaate – Arvonlisäveron sisällyttäminen uudelleen määritettyyn veron perusteeseen)

2

2021/C 329/03

Asia C-718/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 22.6.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour constitutionnelle – Belgia) – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen ASBL v. Conseil des ministres (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin kansalaisuus – SEUT 20 ja SEUT 21 artikla – Direktiivi 2004/38/EY – Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Päätös, jolla henkilön oleskeluoikeus määrätään menetettäväksi yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä – Turvaamistoimet vaaran estämiseksi siitä, että asianomainen henkilö pakenee sen määräajan kuluessa, joka hänelle on asetettu vastaanottavasta jäsenvaltiosta poistumista varten – Kansalliset säännökset, jotka ovat samankaltaisia kuin direktiivin 2008/115/EY 7 artiklan 3 kohdan nojalla kolmansien maiden kansalaisiin sovellettavat säännökset – Maastapoistamista varten määrätyn säilöönoton enimmäispituus – Kansallinen säännös, joka on täysin sama kuin kolmansien valtioiden kansalaisiin sovellettava säännös)

3

2021/C 329/04

Asia C-301/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 1.7.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – UE ja HC v. Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EU) N:o 650/2012 – Eurooppalainen perintötodistus – Todistuksen oikeaksi todistetun jäljennöksen, jossa ei ole voimassaolon päättymispäivää, voimassaolo – 65 artiklan 1 kohta – 69 artikla – Todistuksen oikeusvaikutukset niiden todistuksessa nimettyjen henkilöiden osalta, jotka eivät ole hakeneet sen antamista – 70 artiklan 3 kohta – Jäljennöksen voimassaolon arvioinnissa huomioon otettava ajankohta – Jäljennöksen todistusvoima)

4

2021/C 329/05

Asia C-717/20 P: Valitus, jonka Marina Karpeta-Kovalyova on tehnyt 28.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-249/19, Karpeta-Kovalyova v. komissio, 15.10.2020 antamasta tuomiosta

4

2021/C 329/06

Asia C-21/21 P: Valitus, jonka Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo ja Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo ovat tehneet 13.1.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-416/20 REC, Comprojecto-Projectos e Construções ym. v. Euroopan unionin tuomioistuin ym, 16.12.2020 antamasta määräyksestä

5

2021/C 329/07

Asia C-150/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia (Puola) on esittänyt 5.3.2021 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on D.B.

5

2021/C 329/08

Asia C-255/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 21.4.2021 – Reti Televisive Italiane SpA (RTI) v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM

6

2021/C 329/09

Asia C-263/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 23.4.2021 – Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC) v. Administración General del Estado, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Ventanilla Única Digital, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) ja Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

7

2021/C 329/10

Asia C-292/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 7.5.2021 – Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ym. v. Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) ym.

8

2021/C 329/11

Asia C-298/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Brașov (Romania) on esittänyt 10.5.2021 – S. C. Techno-Gaz K.F. T. PAKS v. U.A. T. Comuna Dalnic

8

2021/C 329/12

Asia C-301/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Oradea (Romania) on esittänyt 11.5.2021 – Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Bihor, Tribunalul Satu Mare ja Tribunalul Sălaj v. YF, KP, OJ, YS, SL, DB ja SH

9

2021/C 329/13

Asia C-306/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 12.5.2021 – Komisia za zashtita na lichnite danni ja Tsentralna isbiratelna komisia v. Koalitsia ”Demokratichna Bulgaria – Оbedinenie”

10

2021/C 329/14

Asia C-308/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugali) on esittänyt 14.5.2021 – KU ym. v. SATA International – Azores Airlines SA

11

2021/C 329/15

Asia C-339/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 31.5.2021 – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria ja Vodafone Italia SpA v. Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria ja Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

12

2021/C 329/16

Asia C-340/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 2.6.2021 – VB v. Natsionalna agentsia za prihodite

12

2021/C 329/17

Asia C-391/21 P: Valitus, jonka Enrico Falqui on tehnyt 24.6.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kahdeksas jaosto) asiassa T-695/19, Falqui v. parlamentti, 5.5.2021 antamasta tuomiosta

13

2021/C 329/18

Asia C-401/21 P: Valitus, jonka Romania on tehnyt 29.6.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kymmenes jaosto) asiassa T-543/19, Romania v. komissio, 14.4.2021 antamasta tuomiosta

15

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2021/C 329/19

Asia T-226/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Global Silicones Council ym. v. komissio (REACH – Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII ajantasalle saattaminen, joka koskee tiettyjen vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistusta, markkinoille saattamista ja käyttöä koskevia rajoituksia – Oktametyylisyklotetrasiloksaania (D4) ja dekametyylisyklopentasiloksaania (D5) koskevat rajoitukset – Ilmeinen arviointivirhe – Asetuksen N:o 1907/2006 liite XIII – Todistusnäytön arviointi – Asetuksen N:o 1907/2006 68 artikla – Vaara, jota ei voida hyväksyä – Oikeasuhteisuus)

16

2021/C 329/20

Asia T-519/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Global Silicones Council ym. v. ECHA (REACH – Luettelon laatiminen aineista, jotka on tunnistettu niiden sisällyttämiseksi mahdollisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV – Oktametyylisyklotetrasiloksaanin (D4), dekametyylisyklopentasiloksaanin (D5) ja dodekametyylisykloheksasiloksaanin (D6) sisällyttäminen tähän luetteloon – Asetuksen N:o 1907/2006 57 ja 59 artikla – Asetuksen N:o 1907/2006 liite XIII – Todistusnäytön arviointi – Ilmeinen arviointivirhe – Oikeasuhteisuus)

17

2021/C 329/21

Asia T-17/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.2.2021 – Moi v. parlamentti (Toimielimiä koskeva oikeus – Parlamentti – Työpaikkakiusaaminen – Parlamentin puheenjohtajan päätökset, joissa katsotaan, että on tapahtunut työpaikkahäirintää, joka on kohdistunut kahteen valtuutettuun avustajaan, ja määrätään parlamentin jäsenelle seuraamukseksi päivärahan pidättäminen 12 päivän ajalta – Parlamentin työjärjestyksen 11 ja 166 artikla – Oikaisuvaatimus – Parlamentin puhemiehistön päätös, jolla seuraamus vahvistetaan – Parlamentin työjärjestyksen 167 artikla – Kumoamiskanne – Kanteen nostamisen määräaika – Tutkittavaksi ottaminen – Puolustautumisoikeudet – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

18

2021/C 329/22

Asia T-265/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Italia v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto – Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot – Italian tasavallan menot – Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen – Rahoitusoikaisut – Asetus (EU) N:o 1306/2013 – Taloudellisen vahingon vaara – Asetus (EY) N:o 1290/2005 – Asetus (EY) N:o 885/2006 – Ensimmäisen asteen hallinnollinen tai oikeudellinen päätös – Väärinkäytöksen olemassaolo)

18

2021/C 329/23

Asia T-624/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Welter’s v. EUIPO (Sangan, jossa on harja, muoto) (EU-tavaramerkki – Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Sangan, jossa on harja, muoto – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

19

2021/C 329/24

Asia T-635/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Valtiontuet – Pankkiala – Pankkien välisen yksityisoikeudellisen konsortion yhden jäsenensä hyväksi toteuttamaa pääomapohjan vahvistamisesta koskeva suunnitelma – Jäsenvaltion keskuspankin lupa toimenpiteelle – Pelastamisesta luopuminen ja kriisinratkaisumenettelyn aloittaminen – Direktiivit 2014/49/EU ja 2014/59/EU – Vastustamatta jättämistä koskeva päätös – Alustavan tutkinnan vaiheen aikana esitetyt tiedonsaantipyynnöt ja komission kannanottoa koskevat pyynnöt – Syy-yhteyden puuttuminen)

20

2021/C 329/25

Asia T-668/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.7.2021 – Ardagh Metal Beverage Holdings v. EUIPO (Hiilihapollisen juoman tölkin avaamisesta aiheutuvien äänten yhdistelmä) (EU-tavaramerkki – Hakemus hiilihapollisen juoman tölkin avaamisesta aiheutuvien äänten yhdistelmän rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäämisperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta)

20

2021/C 329/26

Asia T-15/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Skyliners v. EUIPO – Sky (SKYLINERS) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin SKYLINERS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisemmat EU-sanamerkit SKY – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 41 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 46 artiklan 1 kohdan a alakohta)) – Oikeus väitteen tekemiseen)

21

2021/C 329/27

Asia T-204/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Zoom v. EUIPO – Facetec (ZOOM) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki ZOOM – Aikaisemmat EU-kuviomerkit ja EU-sanamerkit ZOOM – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaraa ei ole – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

22

2021/C 329/28

Asia T-227/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Biovene Cosmetics v. EUIPO – Eugène Perma France (BIOVÈNE BARCELONA) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin BIOVÈNE BARCELONA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-sanamerkki BIORENE – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

22

2021/C 329/29

Asia T-232/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Biovene Cosmetics v. EUIPO – Eugène Perma France (BIOVÈNE) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin BIOVÈNE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-sanamerkki BIORENE – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

23

2021/C 329/30

Asia T-267/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.7.2021 – Arbuzov v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet – Varojen jäädyttäminen – Luettelo henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu – Kantajan nimen pysyttäminen luettelossa – Neuvoston velvollisuus varmistua siitä, että kolmannen valtion viranomaisen päätös on tehty kunnioittaen puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan)

23

2021/C 329/31

Asia T-268/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.7.2021 – Pshonka v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet – Varojen jäädyttäminen – Luettelo henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu – Kantajan nimen pysyttäminen luettelossa – Neuvoston velvollisuus varmistua siitä, että kolmannen valtion viranomaisen päätös on tehty kunnioittaen puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan)

24

2021/C 329/32

Asia T-269/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.7.2021 – Pshonka v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet – Varojen jäädyttäminen – Luettelo henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu – Kantajan nimen pysyttäminen luettelossa – Neuvoston velvollisuus varmistua siitä, että kolmannen valtion viranomaisen päätös on tehty kunnioittaen puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan)

25

2021/C 329/33

Asia T-285/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – MCM Products v. EUIPO – The Nomad Company (NOMAD) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki NOMAD – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyky – Kuvailevuuden puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta [joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta])

26

2021/C 329/34

Asia T-290/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Ceramica Flaminia v. EUIPO – Ceramica Cielo (goclean) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-kuviomerkki goclean – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohta [joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohta] – Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta – Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohta – Käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 2 kohta))

26

2021/C 329/35

Asia T-362/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Acciona v. EUIPO – Agencia Negociadora PB (REACCIONA) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-sanamerkki REACCIONA – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta] – Kansallisen oikeudenkäynnin olemassaolo – Käyttämättä jättämiseen ei ole pätevää syytä)

27

2021/C 329/36

Asia T-373/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Framery v. EUIPO – Smartblock (siirrettävissä oleva rakennus) (Yhteisömalli – Mitättömyysmenettely – Siirrettävissä olevaa rakennusta esittävä rekisteröity yhteisömalli – Aikaisemmat mallit – Näyttö julkiseksi tulemisesta – Asetuksen (EY) 6/2002 7 artikla – Mitättömyysperuste – Yksilöllisen luonteen puuttuminen – Erilaisen yleisvaikutelman puuttuminen – Asetuksen N:o 6/2002 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Perusteluvelvollisuus)

28

2021/C 329/37

Asia T-464/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.7.2021 – Eggy Food v. EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN) (EU-tavaramerkki – Hakemus kuviomerkin YOUR DAILY PROTEIN rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Suhteellinen hylkäysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/100 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

28

2021/C 329/38

Asia T-501/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Makk v. EUIPO – Buait Luxury Cosmetics (PANTA RHEI) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki PANTA RHEI – Aikaisempi EU-sanamerkki PANTA RHEI – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Tavaroiden samankaltaisuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

29

2021/C 329/39

Asia T-531/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.6.2021 – Wolf Oil v. EUIPO – Rolf Lubricants (ROLF) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki Rolf – Aikaisempi kansanvälinen tavaramerkki Wolf – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Perusteluvelvollisuus – Oikeus tulla kuulluksi)

29

2021/C 329/40

Asia T-311/21: Kanne 1.6.2021 – SV v. EIP

30

2021/C 329/41

Asia T-322/21: Kanne 9.6.2021 – TB v. ENISA

31

2021/C 329/42

Asia T-340/21: Kanne 19.6.2021 – Ryanair v. komissio

32

2021/C 329/43

Asia T-342/21: Kanne 19.6.2021 – Bambu Sales v. EUIPO (BAMBU)

33

2021/C 329/44

Asia T-343/21: Kanne 21.6.2021 – Hewlett Packard Enterprise Development v. EUIPO – Aruba (ARUBA)

33

2021/C 329/45

Asia T-344/21: Kanne 23.6.2021 – Plusmusic v. EUIPO – Groupe Canal + (+music)

34

2021/C 329/46

Asia T-345/21: Kanne 23.6.2021 – Hewlett Packard Enterprise Development v. EUIPO – Aruba (ARUBA NETWORKS)

35

2021/C 329/47

Asia T-346/21: Kanne 23.6.2021 – Hecht Pharma v. EUIPO – Gufic Biosciences (Gufic)

36

2021/C 329/48

Asia T-354/21: Kanne 17.6.2021 – ClientEarth v. komissio

36

2021/C 329/49

Asia T-355/21: Kanne 24.6.2021 – Polo Club Düsserdorf v. EUIPO – Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976)

37

2021/C 329/50

Asia T-356/21: Kanne 24.6.2021 – Future Motion v. EUIPO – El Corte Inglés (HYPERCORE)

38

2021/C 329/51

Asia T-357/21: Kanne 25.6.2021 – Jose A. Alfonso Arpon v. EUIPO – Puma (PLUMAflex by Roal)

38

2021/C 329/52

Asia T-367/21: Kanne 29.6.2021 – Sushi&Food Factor v. EUIPO (READY 4YOU)

39

2021/C 329/53

Asia T-370/21: Kanne 30.6.2021 – Biogena v. EUIPO – Alter Farmacia (NUTRIFEN AGNUBALANCE)

40

2021/C 329/54

Asia T-372/21: Kanne 1.7.2021 – Sympatex Technologies v. EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside)

41

2021/C 329/55

Asia T-374/21: Kanne 2.7.2021 – documentus Deutschland v. EUIPO – Reisswolf (REISSWOLF)

41

2021/C 329/56

Asia T-375/21: Kanne 2.7.2021 – Leinfelder Uhren München v. EUIPO – Schafft (Geometrinen kuvio)

42

2021/C 329/57

Asia T-381/21: Kanne 5.7.2021 – D&A Pharma v. EMA

43

2021/C 329/58

Asia T-382/21: Kanne 6.7.2021 – the airscreen company v. EUIPO – Moviescreens Rental (airscreen)

44


FI

 

Top